Download Print this page

Black & Decker DV1205TN Original Instructions Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση
του καλωδίου του φορτιστή. Σε
περίπτωση που το καλώδιο του
φορτιστή παρουσιάζει ζημιά ή
ελάττωμα, αντικαταστήστε τον
φορτιστή.
Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε
ή να αντικαταστήσετε εξαρτήματα,
άλλα από αυτά που
προσδιορίζονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα παιδιά)
με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές
ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται
για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας
- μπαταρίες και φορτιστές
Μπαταρίες
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε
τις μπαταρίες για οποιοδήποτε
λόγο.
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό.
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε
θερμότητα.
Μη φυλάσσετε τις μπαταρίες σε
μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί
να υπερβεί τους 40°C.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ
10°C και 40°C.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο με
το φορτιστή που παρέχεται μαζί με
τη συσκευή/εργαλείο. Η χρήση
άλλου φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
υπερθέρμανση της μπαταρίας.
Όταν απορρίπτετε τις μπαταρίες,
ακολουθήστε τις οδηγίες που
δίνονται στην ενότητα "Προστασία
του περιβάλλοντος".
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην καταστρέφετε/παραμορφώνετε
την μπαταρία είτε τρυπώντας ή
χτυπώντας την, διότι μπορεί να
προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού ή
πυρκαγιάς.
Μη φορτίζετε τις κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Κάτω από ακραίες συνθήκες, μπορεί
να επέλθει διαρροή υγρών
μπαταρίας. Αν παρατηρήσετε υγρό
πάνω στις μπαταρίες, σκουπίστε το
προσεκτικά με ένα πανί. Αποφύγετε
την επαφή με το δέρμα.
Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα
ή τα μάτια, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.
Προειδοποίηση! Το υγρό της μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή
υλικές ζημιές. Στην περίπτωση επαφής
με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με
άφθονο νερό. Αν παρουσιαστεί
κοκκίνισμα του δέρματος, πόνος
ή ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό
νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Φορτιστές
Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για
μια συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση.
Ελέγχετε πάντα αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται
στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση! Ποτέ μην επιχειρείτε
να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή
με έναν κανονικό ρευματολήπτη.
Ο φορτιστής Black & Decker πρέπει
να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και
μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας
της συσκευής/του εργαλείου που
συνοδεύει. Αν χρησιμοποιηθεί για
άλλες μπαταρίες, αυτές μπορεί να
εκραγούν, προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιές.
Μην επιχειρείτε ποτέ να φορτίσετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει
υποστεί φθορά, η αντικατάστασή
του πρέπει να γίνει από τον
κατασκευαστή ή από ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο της Black &
79

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Dv9605tn