Download  Print this page

Advertisement

Avkalking
Vi anbefaler at du avkalker babyflaskevarmeren hver fjerde uke for å
sikre at den fortsetter å fungere slik den skal.
1
Bland 50 ml / 1,7 oz klar eddik med 100 ml / 3,4 oz kaldt vann for å
avkalke babyflaskevarmeren. Velg først tineinnstillingen, slå deretter
på babyflaskevarmeren, og la apparatet kjøre i 10 minutter. La løsningen
ligge i babyflaskevarmeren til alle kalkavleiringene er oppløst. (fig. 26)
Merk: Du kan også bruke avkalkingsmidler basert på sitronsyre.
Merk: Ikke bruk andre typer avkalkingsmidler.
2
Koble fra babyflaskevarmeren før du tømmer den (fig. 23).
3
Tøm babyflaskevarmeren, og skyll den godt på innsiden med rent
vann. Hvis du fremdeles kan se spor av kalk når du har skylt, kan du
gjenta avkalkingsprosedyren (fig. 24).
Resirkulering
-
Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av
EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale
innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter.
Følg lokale bestemmelser, og kast aldri produktet med vanlig
husholdningsavfall. Riktig deponering av gamle produkter bidrar til å
forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. (fig. 27)
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
NORSK
95

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: