Download  Print this page

Advertisement

DANSK
22
Opvarmning af mælk ved hjælp af sutteflaskevarmeren
1
Sæt stikket i en stikkontakt (fig. 3).
2
Placer en flaske midt i sutteflaskevarmeren (fig. 4).
Bemærk: For at opvarme mælk i en mælkeopbevaringsboks skal du følge de
samme trin som angivet til opvarmning af mælk i en flaske.
3
Fyld sutteflaskevarmeren med den samme mængde vand fra hanen
som den mængde mælk, du vil varme op (for f.eks. at opvarme
125 ml mælk skal du bruge 125 ml vand fra hanen). Hvis du vil
opvarme en stor mængde mælk (> 180 ml), er den maksimale
vandstand ca. 1 cm/0,4" under sutteflaskevarmerens kant (som
svarer til at tilsætte 160 ml vand fra hanen). En præcis vandstand
sikrer en korrekt opvarmningsydeevne. (fig. 5)
4
Vælg den ønskede indstilling (fig. 6).
Bemærk: Erfaringerne viser, at spædbørn kan have en bestemt foretrukken
mælketemperatur. Dette kan det skyldes personlig smag eller eksterne
faktorer (f.eks. den omgivende temperatur). Alle tre indstillinger sikrer, at
mælken opvarmes til en sikker temperatur, som er behagelig for barnet,
og som er med til at bevare næringsstofferne og vitaminerne i mælken.
5
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Lyset i
knappen lyser for at vise, at sutteflaskevarmeren er tændt (fig. 7).
Bemærk: Sutteflaskevarmeren begynder opvarmningen lige efter, at du har
trykket på knappen.
6
Det hvide lys i statusindikatoren stiger gradvist for at angive
mælkens opvarmningsforløb (fig. 8).
Bemærk: Statusindikatoren angiver mælkens opvarmningsforløb.
Statusindikatoren begynder at blinke, når apparatet er tændt. Når første
opvarmningsfase er fuldført, lyser det nederste segment konstant, og næste
segment begynder at blinke for at vise, at den anden opvarmningsfase er
i gang. Disse trin fortsætter, indtil den tredje opvarmningsfase er færdig.
Derefter lyser hele statusindikatoren konstant.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: