Download  Print this page

Advertisement

Afkalkning
Det anbefales at afkalke sutteflaskevarmeren hver fjerde uge for at sikre,
at det fortsætter med at fungere effektivt.
1
Bland 50 ml hvid eddike med 100 ml koldt vand til at afkalke
sutteflaskevarmeren med. Start med at vælge optøning, tænd derefter
for sutteflaskevarmeren, og lad så apparatet køre i 10 minutter.
Lad opløsningen stå i sutteflaskevarmeren, indtil alle flager er opløst.
(fig. 26)
Bemærk: Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre.
Bemærk: Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.
2
Tag sutteflaskevarmeren ud af stikkontakten, før du tømmer den
(fig. 23).
3
Tøm sutteflaskevarmeren, og skyl den grundigt indvendigt. Hvis du
stadig ser spor af kalk efter skylning, gentages processen (fig. 24).
Genanvendelse
-
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af
EU-direktivet 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for
særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale
regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med
til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
(fig. 27)
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/
support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".
DANSK
29

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: