Download  Print this page

Advertisement

NORSK
92
7
Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, har babymaten
nådd den ønskede temperaturen.
Merk: På grunn av den store variasjonen i barnematkonsistens anbefaler
vi sterkt at du rører i barnematen uavbrutt mens den varmes opp,
og kontrollerer temperaturen for best mulig resultat.
Når barnematen er oppvarmet, kan du enten ta flasken ut av
,
babyflaskevarmeren for å mate barnet umiddelbart (se avsnittet
Mate barnet umiddelbart), eller du kan holde den varm i
babyflaskevarmeren (se avsnittet Holde barnematen varm).
Øke temperaturen på babymaten
1
Du må alltid smake på babymaten etter oppvarmingen for å
kontrollere at den ikke er for varm. Hvis babymaten ikke er varm
nok, setter du beholderen tilbake i babyflaskevarmeren, og lar den
stå i varmemodusen en liten stund. Fortsett å røre i babymaten
(fig. 15).
2
Hvis du akkurat har slått av babyflaskevarmeren, eller hvis den slo
seg av automatisk, slår du den på igjen uten å fjerne det varme
vannet, og følger trinnet ovenfor (fig. 18).
3
Babyflaskevarmeren slår seg av automatisk etter 20 minutter i hold
varm-modus (fig. 20).
Mate barnet umiddelbart
1
Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet, og ta babymaten ut
av beholderen eller glasset (fig. 18).
2
Etter oppvarming må du smake på babymaten for å kontrollere at
den ikke er for varm (fig. 21).
3
Koble fra apparatet og tømme babyflaskevarmeren (fig. 13).

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: