Download  Print this page

Advertisement

SVENSKA
116
Hålla mjölken varm
1
När mjölken har uppnått önskad temperatur växlar
nappflaskvärmaren automatiskt till varmhållningsläget. I det här
läget håller mjölken inställd temperatur i 20 minuter (Bild 14).
2
Nappflaskvärmaren stängs automatiskt av efter 20 minuter.
Förloppsindikatorn stängs av för att visa att mjölken inte längre
håller önskad sluttemperatur (Bild 11).
Obs! Om du vill mata barnet med mjölk som håller den inställda
temperaturen måste du ta ut mjölkflaskan ur nappflaskvärmaren och ge den
till barnet direkt när nappflaskvärmaren stängs av, annars svalnar mjölken.
Obs! Nappflaskvärmarens varmhållningsläge vara längre än i 20 minuter.
Försiktighet: Vi rekommenderar inte att du värmer bröstmjölk två
gånger, eftersom det då börjar utvecklas bakterier i mjölken.
3
Kontrollera alltid mjölkens temperatur innan du ger mjölken till
barnet. Skaka varsamt mjölken i flaskan eller
mjölkförvaringsbehållaren och kontrollera mjölkens temperatur
genom att stänka några droppar på insidan av handleden (Bild 12).
4
Koppla ur apparaten och töm nappflaskvärmaren (Bild 13).
Återanvända nappflaskvärmaren direkt för en till flaska
Om du vill värma en annan flaska direkt efteråt ska du låta
nappflaskvärmaren svalna i några minuter. För att påskynda processen kan
du fylla nappflaskvärmaren med rent kallt vatten. När du slår på
nappflaskvärmaren börjar förloppsindikatorn att blinka nedifrån och uppåt
för att visa att apparaten värms upp igen.
Obs! Om förloppsindikatorn är på men inte blinkar, innebär det att
nappflaskvärmaren fortfarande är för varm för att värma upp en annan
flaska. Stäng av nappflaskvärmaren, låt den svalna i några minuter och fyll
den med rent kallt vatten.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: