Download  Print this page

Advertisement

Merk: Under oppvarmingsprosessen sirkulerer melken for å sikre jevn
oppvarming. Det tar ca. 10 minutter å varme opp 90 ml / 3 oz romtemperert
melk. Det tar litt lenger tid å varme opp kald melk eller mye melk.
Forsiktig: Ikke ta flasken ut av babyflaskevarmeren mens
fremdriftsindikatoren blinker.
7
Når hele fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig, har melken
oppnådd valgt temperatur.
Når melken er oppvarmet, kan du enten ta flasken ut av
,
babyflaskevarmeren for å mate barnet umiddelbart (se avsnittet
Mate barnet umiddelbart), eller du kan holde den varm
i babyflaskevarmeren (se avsnittet Holde melken varm).
Øke temperaturen på melken
1
Hvis du vil ha varmere melk, kan du øke melketemperaturen
gradvis etter at den er klar, ved å bytte til varmeinnstilling 3 og la
flasken være i apparatet i hold varm-modus (fig. 9).
2
Hvis du akkurat har slått av babyflaskevarmeren, eller hvis den slo
seg av automatisk, slår du den på igjen uten å fjerne det varme
vannet, og følger trinnet ovenfor (fig. 10).
3
Babyflaskevarmeren slår seg av automatisk etter 20 minutter i hold
varm-modus (fig. 11).
Mate barnet umiddelbart
1
Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet og ta ut
melkeflasken (fig. 10).
2
Kontroller alltid temperaturen på melken før du mater barnet.
Du kan riste melken forsiktig i flasken og kontrollere temperaturen
på melken ved å dryppe et par dråper på innsiden av håndleddet
(fig. 12).
3
Koble fra apparatet og tømme babyflaskevarmeren (fig. 13).
NORSK
89

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: