Download  Print this page

Advertisement

SUOMI

58
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1
Tuttipullonlämmitin
2
Edistymisosoitin
3
Asetukset ja virtakytkin
4
Sulatusasetus
5
Maidonlämmitysasetus 1
6
Maidonlämmitysasetus 2
7
Maidonlämmitysasetus 3
8
Vauvanruoanlämmitysasetus
9
Virtapainike
Tärkeää
Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista
rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen
tuttipullonlämmittimen käyttöä ja säilytä opas
myöhempää tarvetta varten.
Vaara
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Varoitus
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: