Download  Print this page

Advertisement

SVENSKA
112
- Förvärm inte apparaten.
- Placera alltid en helt monterad flaska med lock i
nappflaskvärmaren innan du häller i vatten.
- Se till att du häller i vatten innan du slår på
nappflaskvärmaren.
- Varmt vatten kan orsaka allvarliga brännskador.
Var försiktig när nappflaskvärmaren innehåller
varmt vatten.
- De åtkomliga ytorna på apparaten kan bli varma
under användning.
- Flytta inte apparaten när den innehåller varmt vatten.
- Kontrollera alltid matens temperatur innan du
börjar mata barnet.
Försiktighet
- Den här apparaten är avsedd att användas i
hushåll och liknande miljöer, till exempel
bondgårdar, bed and breakfast-miljöer,
personalkök i affärer, på kontor och i andra
arbetsmiljöer, av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer.
- Dra ur apparaten när den inte är i bruk.
- Förvara nätsladd som inte används i basenheten
för att säkra nappflaskvärmarens stabilitet.
- Låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Följ avkalkningsinstruktionerna för att undvika
skador på produkten som inte går att åtgärda.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: