Download  Print this page

Advertisement

DANSK
24
3
Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og tøm sutteflaskevarmeren
(fig. 13).
Sådan holder du mælken varm
1
Når mælken har nået den ønskede temperatur, skifter
sutteflaskevarmeren automatisk til hold varm-tilstand. I denne
tilstand holdes mælken på den indstillede temperatur i 20 minutter
(fig. 14).
2
Sutteflaskevarmeren slukker automatisk efter 20 minutter.
Statusindikatoren slukker for at indikere, at mælken ikke længere
holdes på den ønskede temperatur (fig. 11).
Bemærk: Hvis du vil made dit barn med mælk ved den indstillede temperatur,
skal du tage mælkeflasken ud af sutteflaskevarmeren og give den til barnet
straks efter, at sutteflaskevarmeren slukker. Ellers afkøles mælken.
Bemærk: Du kan ikke forlænge sutteflaskevarmerens hold varm-tilstand
i mere end 20 minutter.
Forsigtig: Det anbefales ikke at genopvarme modermælk to gange,
da der udvikles bakterier i mælken.
3
Kontroller altid mælkens temperatur, før du begynder at made
barnet. Lad forsigtigt mælken hvirvle rundt i flasken eller i
mælkeopbevaringsbeholderen, og kontroller mælkens temperatur
ved at dryppe et par dråber på indersiden af håndleddet (fig. 12).
4
Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og tøm sutteflaskevarmeren
(fig. 13).
Sådan bruges sutteflaskevarmeren med det samme igen
til en anden flaske
Hvis du vil opvarme endnu en sutteflaske med det samme, skal du lade
flaskevarmeren køle af i et par minutter. Du kan fremskynde denne
proces ved at fylde sutteflaskevarmeren med friskt, koldt vand. Når du
tænder for sutteflaskevarmeren, begynder statusindikatoren at blinke
nedefra og op for at vise, at apparatet er ved at varme op igen.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: