Download  Print this page

Advertisement

NORSK
90
Holde melken varm
1
Når melken har nådd den ønskede temperaturen, slår
babyflaskevarmeren automatisk over til varmemodusen. I denne
modusen holdes melken varm på den innstilte temperaturen i
20 minutter (fig. 14).
2
Babyflaskevarmeren slår seg av automatisk etter 20 minutter.
Fremdriftsindikatoren slås av for å vise at melken ikke lenger
er oppvarmet til den ønskede temperaturen (fig. 11).
Merk: Hvis du vil mate barnet med melk i den angitte temperaturen, må du
ta melkeflasken ut av babyflaskevarmeren og mate barnet umiddelbart etter
at babyflaskevarmeren slås av, ellers vil melken avkjøles.
Merk: Du kan ikke forlenge varmemodusen til babyflaskevarmeren i mer
enn 20 minutter.
Forsiktig: Det anbefales ikke å varme opp morsmelk to ganger,
fordi bakterier begynner å utvikle seg i melken.
3
Kontroller alltid temperaturen på melken før du mater barnet.
Du kan riste melken forsiktig i flasken eller i beholderen og
kontrollere temperaturen på melken ved å dryppe et par dråper
på innsiden av håndleddet (fig. 12).
4
Koble fra apparatet og tømme babyflaskevarmeren (fig. 13).
Bruke babyflaskevarmeren på nytt umiddelbart for å
varme en ny flaske
Hvis du vil varme opp en ny flaske umiddelbart, må du la
babyflaskevarmeren kjøles ned i noen minutter. Fyll babyflaskevarmeren
med friskt, kaldt vann, så blir den raskere avkjølt. Når du slår på
babyflaskevarmeren, begynner fremdriftsindikatoren å blinke fra bunn til
topp for å vise at apparatet varmes opp på nytt.
Merk: Hvis fremdriftsindikatoren er på, men ikke blinker, er
babyflaskevarmeren fremdeles for varm til å varme opp en ny flaske. Slå av
babyflaskevarmeren, la den kjøles ned i noen minutter, og sørg for at du fyller
den med friskt, kaldt vann.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: