Download  Print this page

Advertisement

NORSK
86
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en
varm koker som drives av gass eller elektrisitet,
eller i en oppvarmet ovn.
- Ikke forvarm apparatet.
- Sett alltid en komplett flaske med hette i
babyflaskevarmeren før du fyller på vann.
- Kontroller at du har fylt på vann før du slår på
babyflaskevarmeren.
- Varmt vann kan gi alvorlige brannskader. Vær
forsiktig med babyflaskevarmeren når den
inneholder varmt vann.
- Apparatets tilgjengelige overflater kan bli varme
under bruk.
- Ikke flytt apparatet når det inneholder varmt vann.
- Kontroller alltid temperaturen på babymaten før
du begynner å mate barnet.
Forsiktig
- Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet
og lignende bruksområder.
- Koble fra apparatet når det ikke er i bruk.
- Lagre overflødig ledning i sokkelen for å sikre
stabilitet i babyflaskevarmeren.
- La apparatet avkjøles før du rengjør det.
- Følg avkalkingsinstruksjonene for å unngå
uopprettelig skade.
- Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv.
Du kan kontakte Philips forbrukerstøtte i landet
der du bor (se www.philips.com/support).

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: