Download  Print this page

Advertisement

SVENSKA
118
7
När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken håller
barnmaten önskad temperatur.
Obs! Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om
kontinuerligt och kontrollera temperaturen när du värmer barnmaten.
När barnmaten är varm kan du antingen ta ur barnmatsbehållaren
,
eller kärlet ur nappflaskvärmaren för att mata barnet direkt
(se avsnittet "Mata barnet direkt") eller hålla den varm i
nappflaskvärmaren (se avsnittet "Hålla barnmaten varm").
Öka barnmatens temperatur
1
Smaka alltid på barnmaten efter uppvärmningen så att den inte blir
för varm. Om du vill att barnmaten ska vara varmare, sätter du
tillbaka behållaren i nappflaskvärmaren och låter den vara kvar i
varmhållningsläget en stund. Fortsätt röra om i barnmaten (Bild 15).
2
Om du nyligen stängde av flaskvärmaren eller om den precis
stängdes av automatiskt slår du på den igen utan att hälla ut det
varma vattnet. Följ sedan steget ovan (Bild 18).
3
Nappflaskvärmaren stängs av automatiskt efter 20 minuter i
värmehållningsläget (Bild 20).
Mata barnet direkt
1
Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten och ta ut
barnmatsbehållaren eller kärlet (Bild 18).
2
Efter uppvärmningen ska du smaka på barnmaten för att se till att
den inte är för varm (Bild 21).
3
Koppla ur apparaten och töm nappflaskvärmaren (Bild 13).

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: