Download  Print this page

Advertisement

Bemærk: Hvis statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, er
sutteflaskevarmeren stadig for varm til at opvarme endnu en sutteflaske.
I så fald skal du slukke for sutteflaskevarmeren, lade den køle ned i et par
minutter og fylde den op med friskt, koldt vand.
Opvarmning af babymad ved hjælp af sutteflaskevarmeren
1
Sæt stikket i en stikkontakt (fig. 3).
2
Placer en beholder eller et glas med babymad midt i sutteflaskevarmeren
(fig. 15).
Bemærk: Du kan tage låget af beholderen eller glasset med mad, så du kan
røre i babymaden under opvarmningen.
3
Fyld sutteflaskevarmeren med den samme mængde vand fra hanen
som den mængde babymad, du vil varme op (for f.eks. at opvarme
125 ml babymad skal du bruge 125 ml vand fra hanen). Hvis du vil
opvarme en stor mængde babymad, er den maksimale vandstand
ca. 1 cm/0,4" under sutteflaskevarmerens kant (som svarer til at
tilsætte 160 ml vand fra hanen). En præcis vandstand sikrer en
korrekt opvarmningsydeevne. (fig. 16)
4
Vælg indstillingen til opvarmning af babymad (fig. 17).
5
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. Lyset i
statusindikatoren viser, at sutteflaskevarmeren er tændt (fig. 18).
Bemærk: Sutteflaskevarmeren begynder opvarmningen lige efter, at du har
trykket på knappen. På grund af babymads mange forskellige typer
konsistens har apparatet ikke mulighed for at registrere præcist, hvor længe
maden bør opvarmes.
6
Statusindikatorens hvide lys udfyldes gradvist for at angive
opvarmningsforløbet. Under opvarmningsforløbet må du ikke tage
glasset eller beholderen ud af sutteflaskevarmeren, men du kan
røre i babymaden, mens glasset eller beholderen stadig sidder i
sutteflaskevarmeren (fig. 19).
DANSK
25

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: