Download  Print this page

Advertisement

NORSK
94
Tineinnstilling
På denne innstillingen kan du tine frossen melk eller barnemat. Følg trinnene
som er angitt i avsnittet Bruke babyflaskevarmeren til oppvarming av melk,
eller Bruke babyflaskevarmeren til oppvarming av barnemat.
Fremdriftsindikatoren begynner å blinke når apparatet står i
tineinnstillingen. Fremdriftsindikatoren fylles gradvis med hvitt lys for å vise
fremdriften i tineprosessen. Melken eller babymaten er ferdigtint når hele
fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig.
Tineinnstillingen tiner melk eller babymat, men varmer den ikke opp.
Hvis du vil varme opp melk eller babymat etter at den er tint, må du først
slå av apparatet. Deretter velger du ønsket varmeinnstilling og slår på
apparatet igjen.
Rengjøring og avkalking
Rengjøring
1
Etter hver bruk bør du trekke støpselet ut av babyflaskevarmeren,
og la den avkjøles (fig. 23).
2
Fjern vannet fra babyflaskevarmeren av hygieniske årsaker (fig. 24).
3
Tørk utsiden og innsiden av babyflaskevarmeren med en fuktig
klut (fig. 25).
Ikke bruk skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler, kjemiske
løsemidler eller skarpe verktøy til å rengjøre babyflaskevarmeren.
Merk: Hvis du har brukt babyflaskevarmeren til å varme opp beholdere med
barnemat, må du kontrollere at matrester ikke blir liggende i bunnen av
babyflaskevarmeren.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: