Download  Print this page

Advertisement

2
Efter opvarmning skal du smage på babymaden for at sikre, at den
ikke er for varm (fig. 21).
3
Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og tøm sutteflaskevarmeren
(fig. 13).
Sådan holder du maden varm
1
Når babymaden har nået den ønskede temperatur, skifter
sutteflaskevarmeren automatisk til hold varm-tilstand. I denne tilstand
holdes babymaden på den ønskede temperatur i 20 minutter (fig. 22).
2
Sutteflaskevarmeren slukker automatisk efter 20 minutter.
Statusindikatoren slukker for at indikere, at maden ikke længere
holdes på den ønskede temperatur (fig. 20).
Bemærk: Hvis du vil made dit barn med babymaden ved den indstillede
temperatur, skal du tage babymaden ud af sutteflaskevarmeren og give den
til barnet straks efter, at sutteflaskevarmeren slukker. Hvis ikke, afkøles
babymaden langsomt.
Bemærk: Du kan ikke forlænge sutteflaskevarmerens hold varm-tilstand i
mere end 20 minutter.
3
Kontroller altid babymadens temperatur, før du begynder at made
barnet. Rør forsigtigt rundt i beholderen eller glasset med babymad,
og smag på babymaden for at sikre, at den ikke er for varm (fig. 21).
4
Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og tøm
sutteflaskevarmeren (fig. 13).
Sådan bruges sutteflaskevarmeren med det samme igen
til en anden beholder med babymad
Hvis du vil opvarme endnu en beholder eller et glas med babymad med
det samme, skal du lade sutteflaskevarmeren køle af i et par minutter.
Du kan fremskynde denne proces ved at fylde sutteflaskevarmeren med
friskt, koldt vand. Når du tænder for sutteflaskevarmeren, begynder
statusindikatoren at blinke nedefra og op for at vise, at apparatet er ved
at varme op igen.
DANSK
27

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: