Download  Print this page

Advertisement

DANSK

18
Generel beskrivelse (fig. 1)
1
Sutteflaskevarmer
2
Statusindikator
3
Indstillinger og tænd/sluk-knap
4
Optøningsindstilling
5
Indstilling 1 til opvarmning af mælk
6
Indstilling 2 til opvarmning af mælk
7
Indstilling 3 til opvarmning af mælk
8
Indstilling til opvarmning af babymad
9
On/off-knap
Vigtigt
For at få fuldt udbytte af den vejledning, som Philips
tilbyder, skal du registrere dit apparat på
www.philips.com/welcome.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem,
inden sutteflaskevarmeren tages i brug, og opbevar
den til eventuel senere brug.
Fare
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller
andre væsker, ej heller skylles under vandhanen.
Advarsel
- Apparatet må kun anvendes indendørs.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og
opefter og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i
sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Rengøring og

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: