Download  Print this page

Advertisement

SVENSKA
114
Använda nappflaskvärmaren till att värma mjölk
1
Sätt in stickkontakten i vägguttaget (Bild 3).
2
Placera flaskan mitt i nappflaskvärmaren (Bild 4).
Obs! Om du vill värma mjölk i en mjölkförvaringsbehållare följer du samma
steg som anges för uppvärmning av mjölk i en flaska.
3
Fyll nappflaskvärmaren med samma mängd dricksvatten som den
mängd mjölk som du vill värma (om du till exempel vill värma upp
125 ml mjölk ska du använda 125 ml dricksvatten). Om du vill
värma upp en stor mängd mjölk (>180 ml) är den maximala
vattennivån cirka 1 cm under nappflaskvärmarens kant (som
motsvarar att hälla i 160 ml dricksvatten). En exakt vattennivå
garanterar rätt värmning. (Bild 5)
4
Välj önskad inställning (Bild 6).
Obs! Erfarenhet visar att barn kan ha olika favorittemperatur på mjölken.
Det kan bero på personliga önskemål eller yttre faktorer (t.ex. omgivande
temperatur). Alla tre inställningar säkerställer att mjölken värms till en säker
temperatur som är behaglig för barnet och bevarar näringsämnen och
vitaminer i mjölken.
5
Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen. Lampan i
knappen tänds när nappflaskvärmaren är på (Bild 7).
Obs! Nappflaskvärmaren börjar uppvärmningen precis när du har tryckt
på knappen.
6
Förloppsindikatorn börjar fyllas gradvis med vitt ljus som visar
mjölkvärmningsförloppet (Bild 8).
Obs! Förloppsindikatorn visar mjölkvärmningsprocessen. Förloppsindikatorn
börjar blinka när apparaten är påslagen. När den första uppvärmningsfasen
är avslutad lyser det nedersta segmentet med ett fast sken, och nästa
segment börjar blinka för att visa att den andra uppvärmningsfasen pågår.
De här stegen fortsätter tills den tredje uppvärmningsfasen är klar. Då lyser
hela förloppsindikatorn med ett fast sken.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: