Download  Print this page

Advertisement

Hålla barnmaten varm
1
När barnmaten har uppnått önskad sluttemperatur växlar
nappflaskvärmaren automatiskt till varmhållningsläget. I det här
läget håller barnmaten inställd temperatur i 20 minuter (Bild 22).
2
Nappflaskvärmaren stängs automatiskt av efter 20 minuter.
Förloppsindikatorn stängs av för att visa att barnmaten inte längre
håller önskad temperatur (Bild 20).
Obs! Om du vill mata barnet med barnmat som håller den inställda
temperaturen måste du ta ut barnmaten ur flaskvärmaren och ge den till barnet
direkt när nappflaskvärmaren stängs av, annars svalnar barnmaten vartefter.
Obs! Nappflaskvärmarens varmhållningsläge vara längre än i 20 minuter.
3
Kontrollera alltid temperaturen på barnmaten innan du ger den till
barnet. Rör försiktigt ned maten i barnmatsbehållaren eller kärlet
och smaka på barnmaten och se till att den inte är för varm
(Bild 21).
4
Koppla ur apparaten och töm nappflaskvärmaren (Bild 13).
Återanvända nappflaskvärmaren direkt för en till
barnmatsbehållare
Om du vill värma en annan behållare eller ett kärl med barnmat direkt,
ska du först låta nappflaskvärmaren svalna i några minuter. Om du vill
påskynda processen kan du fylla nappflaskvärmaren med rent kallt vatten.
När du sedan slår på nappflaskvärmaren börjar förloppsindikatorn börjar
blinka nedifrån och uppåt för att visa att apparaten värms upp igen.
Obs! Om förloppsindikatorn är på men inte blinkar, innebär det att
nappflaskvärmaren fortfarande är för varm för att värma upp en annan
behållare eller ett kärl med barnmat. Stäng av nappflaskvärmaren, låt den
svalna i några minuter och se till att du fyller den med rent kallt vatten.
SVENSKA
119

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: