Download  Print this page

Advertisement

SUOMI
62
Maidon lämmittäminen tuttipullonlämmittimellä
1
Työnnä pistoke pistorasiaan (Kuva 3).
2
Aseta pullo keskelle tuttipullonlämmitintä (Kuva 4).
Huomautus: Jos lämmität maitoa säilytysastiassa, etene samojen vaiheiden
kautta kuin pullon lämmittämisessäkin.
3
Täytä tuttipullonlämmitin samalla määrällä juomavettä kuin mitä
lämmitettävää maitoa on (esimerkiksi 125 ml:n maitomäärän
lämmittämisessä on käytettävä 125 ml juomavettä). Jos haluat
kuumentaa suuren määrän maitoa ( >180 ml), veden enimmäistaso
on noin 1 cm tuttipullonlämmittimen reunan alapuolella (mikä vastaa
160 ml juomavettä). Tarkka vesimäärä takaa oikean lämmityksen.
(Kuva 5)
4
Valitse haluamasi asetus (Kuva 6).
Huomautus: On huomattu, että vauvat saattavat mieltyä tietynlämpöiseen
maitoon. Tämä voi johtua henkilökohtaisista mieltymyksistä tai ulkoisista
tekijöistä, kuten ympäristön lämpötilasta. Kaikilla kolmella asetuksella maito
lämpenee turvalliseen lämpötilaan, joka on lapsesta miellyttävä ja joka
säilyttää maidon ravintoaineet ja vitamiinit.
5
Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Painikkeen valo syttyy sen
merkiksi, että tuttipullonlämmitin on päällä (Kuva 7).
Huomautus: Tuttipullonlämmitin alkaa lämmetä heti painikkeen
painamisen jälkeen.
6
Edistymisosoitin alkaa vähitellen täyttyä valkoisella valolla merkkinä
maidon lämmityksen etenemisestä (Kuva 8).
Huomautus: Edistymisosoitin näyttää, kuinka maidon lämmittäminen etenee.
Edistymisosoitin alkaa vilkkua, kun laitteeseen on kytketty virta. Kun
ensimmäinen lämmitysvaihe on valmis, merkkivalon alin osa palaa tasaisesti
ja seuraava osa alkaa vilkkua merkiksi siitä, että toinen lämmitysvaihe on
käynnissä. Nämä vaiheet jatkuvat, kunnes kolmas lämmitysvaihe on valmis.
Tällöin koko edistymisosoitin palaa tasaisesti.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: