Download  Print this page

Advertisement

Bruke babyflaskevarmeren for å varme opp barnemat
1
Sett støpselet i stikkontakten (fig. 3).
2
Plasser en beholder eller et glass med barnemat i babyflaskevarmeren
(fig. 15).
Merk: Beholderen/glasset med babymat kan være uten lokk, slik at du kan
røre i maten under oppvarming.
3
Fyll babyflaskevarmeren med samme mengde drikkevann som den
mengden barnemat du ønsker å varme opp (hvis du vil varme opp
125 ml med barnemat, må du bruke 125 ml drikkevann). Hvis du vil
varme opp en stor mengde barnemat er maksimalt vannivå ca. 1 cm
under kanten av babyflaskevarmeren (noe som tilsvarer å legge til
160 ml drikkevann). Et nøyaktig vannivå sikrer effektiv
oppvarming. (fig. 16)
4
Velg innstilling for oppvarming av barnemat (fig. 17).
5
Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. Lampen i
fremdriftsindikatoren angir at babyflaskevarmeren er slått på
(fig. 18).
Merk: Babyflaskevarmeren starter oppvarmingen umiddelbart etter at du
trykker på knappen. På grunn av den store variasjonen i babymatkonsistens
er det ikke mulig for apparatet for å registrere nøyaktig hvor lenge
babymaten bør varmes opp.
6
Fremdriftsindikatoren fylles gradvis med hvitt lys for å vise
fremdriften i oppvarmingsprosessen. Ikke ta glasset eller
beholderen ut av babyflaskevarmeren under oppvarmingsprosessen,
men du kan røre i barnematen mens glasset eller beholderen
fremdeles står i babyflaskevarmeren (fig. 19).
Merk: Du kan begynne å røre i babymaten når det andre segmentet på
fremdriftsindikatoren lyser kontinuerlig. Hvis du rører før dette tidspunktet,
vil det ikke ha noen effekt, da temperaturen på babymaten fortsatt er for lav.
Forsiktig: Ikke ta beholderen/glasset med mat ut av babyflaskevarmeren
under oppvarming.
NORSK
91

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: