Download  Print this page

Advertisement

Huomautus: Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten se lämpenee tasaisesti.
90 ml huoneenlämpöistä maitoa lämpenee noin 10 minuutissa. Kylmän
maidon tai suuren maitomäärän lämmittäminen vie hiukan kauemmin.
Varoitus: Älä nosta tuttipulloa pois tuttipullonlämmittimestä
edistymisosoittimen vilkkuessa.
7
Kun koko edistymisosoitin palaa tasaisesti, maito on saavuttanut
halutun lämpötilan.
Kun maito on lämmintä, voit joko ottaa pullon pois
,
tuttipullonlämmittimestä ja ruokkia vauvan välittömästi (katso kohta
'Vauvan syöttäminen välittömästi') tai voit pitää maidon lämpimänä
tuttipullonlämmittimessä (katso kohta 'Maidon pitäminen lämpimänä').
Maidon lämpötilan lisääminen
1
Jos haluat maidosta lämpimämpää, voit lämmittää maitoa lisää
vähitellen ensimmäisen lämmityskerran jälkeen muuttamalla
lämmitysasetukseksi 3 ja jättämällä pullon laitteeseen lämpimänäpitotilaan
(Kuva 9).
2
Jos olet juuri sammuttanut tuttipullonlämmittimen tai laitteen virta
on katkaistu automaattisesti, kytke virta uudelleen poistamatta
välillä laitteen lämmintä vettä. Noudata sitten edellä annettuja ohjeita
(Kuva 10).
3
Tuttipullonlämmitin sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua
lämpimänäpitotilassa (Kuva 11).
Vauvan syöttäminen välittömästi
1
Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta ja ota maitopullo
pois (Kuva 10).
2
Tarkista aina maidon lämpötila ennen kuin annat sitä vauvallesi.
Heiluttele pulloa varovasti ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla
muutama tippa ranteesi sisäpuolelle (Kuva 12).
3
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja tyhjennä tuttipullonlämmitin
(Kuva 13).
SUOMI
63

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: