Download  Print this page

Advertisement

SVENSKA

110
Allmän beskrivning (Bild 1)
1
Nappflaskvärmare
2
Förloppsindikator
3
Inställningar och på/av-knapp
4
Upptiningsinställning
5
Inställning för mjölkuppvärmning 1
6
Inställning för mjölkuppvärmning 2
7
Inställning för mjölkuppvärmning 3
8
Inställning för barnmatsuppvärmning
9
På/av-knapp
Viktigt
Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder
genom att registrera din apparat på www.philips.com/
welcome.
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
nappflaskvärmaren, och spara den för framtida bruk.
Fara
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska och skölj den inte under kranen.
Varning
- Apparaten ska bara användas inomhus.
- Den här apparaten kan användas av barn från
8 års ålder, personer med olika funktionshinder
samt av personer som inte har kunskap om
apparaten såvida det sker under tillsyn eller om
de har informerats om hur apparaten används på
ett säkert sätt och de eventuella medförda
riskerna. Rengöring och användarunderhåll får

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: