Download  Print this page

Advertisement

SVENSKA
120
Upptiningsinställning
Med den här inställningen kan du tina fryst mjölk eller barnmat.
Följ stegen som anges i avsnitten "Använda nappflaskvärmaren till att
värma mjölk" eller "Använda nappflaskvärmaren till att värma barnmat".
Förloppsindikatorn börjar blinka när apparaten är i upptiningsläget.
Förloppsindikatorn fylls gradvis med vitt ljus som visar upptiningsförloppet.
Mjölken eller barnmaten har tinat helt när hela förloppsindikatorn lyser
med ett fast sken.
Inställningen för upptining tinar upp mjölken eller barnmaten utan att den
värms upp. Om du vill värma upp mjölk eller barnmat efter tining, stänger
du först av apparaten, väljer önskad uppvärmningsinställning och slår
sedan på apparaten igen.
Rengöring och avkalkning
Rengöring
1
Koppla ur nappflaskvärmaren efter varje användning och låt den svalna
(Bild 23).
2
Ta bort vattnet från nappflaskvärmaren av hygieniska skäl (Bild 24).
3
Torka utsidan och insidan av nappflaskvärmaren med en fuktig trasa
(Bild 25).
Använd inte slipande medel, antibakteriella rengöringsmedel, kemiska
lösningsmedel eller vassa verktyg när du rengör nappflaskvärmaren.
Obs! Om du använde nappflaskvärmaren till att värma behållare med
barnmat ska du se till att det inte finns några matrester kvar på botten
av nappflaskvärmaren.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: