Download  Print this page

Advertisement

DANSK
28
Bemærk: Hvis statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, er
sutteflaskevarmeren stadig for varm til at opvarme endnu en beholder eller
et glas med babymad. I så fald skal du slukke for sutteflaskevarmeren,
lade den køle ned i et par minutter, og fylde den op med friskt, koldt vand.
Optøningsindstilling
Ved denne indstilling kan du optø frossen mælk eller babymad. Følg trinene,
der er angivet i afsnittene "Sådan bruges sutteflaskevarmeren til at opvarme
mælk" eller "Sådan bruges sutteflaskevarmeren til at opvarme babymad".
Statusindikatoren begynder at blinke, når apparatet står på optøning.
Statusindikatorens hvide lys udfyldes gradvist for at vise
optøningsprocessens forløb. Mælken eller babymaden er optøet helt, når
hele statusindikatoren lyser konstant.
Optøningsindstillingen optør mælken eller babymaden, men varmer den
ikke op. Hvis du vil opvarme mælk eller babymad efter optøning, skal du
først slukke for apparatet, derefter vælge den ønskede indstilling for
opvarmning og så tænde for apparatet igen.
Rengøring og afkalkning
Rengøring
1
Efter hver brug skal du tage sutteflaskevarmeren ud af
stikkontakten og lade den køle af (fig. 23).
2
Fjern vand fra sutteflaskevarmeren af hensyn til hygiejnen (fig. 24).
3
Tør sutteflaskevarmerens inderside og yderside af med en fugtig klud
(fig. 25).
Brug aldrig skrappe, anti-bakterielle rengøringsmidler eller kemiske
opløsningsmidler eller skarpe værktøjer til rengøring af
sutteflaskevarmeren.
Bemærk: Hvis du har benyttet sutteflaskevarmeren til opvarmning af
beholdere med babymad, skal du sikre, at der ikke er løbet babymad ud i
bunden af flaskevarmeren.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: