Download  Print this page

Advertisement

NORSK
88
Bruke babyflaskevarmeren til å varme opp melk
1
Sett støpselet i stikkontakten (fig. 3).
2
Plasser en flaske i babyflaskevarmeren (fig. 4).
Merk: For å varme opp melk i en beholder, følger du de samme trinnene som
er angitt for varming av melk i en flaske.
3
Fyll babyflaskevarmeren med samme mengde drikkevann som den
mengden melk du ønsker å varme opp (hvis du vil varme opp
125 ml melk, må du bruke 125 ml drikkevann). Hvis du vil varme
opp mye melk (>180 ml), er maksimalt vannivå ca. 1 cm /
0,4 tommer under kanten av babyflaskevarmeren (noe som
tilsvarer å legge til 160 ml drikkevann). Et nøyaktig vannivå sikrer
effektiv oppvarming. (fig. 5)
4
Angi ønsket innstilling (fig. 6).
Merk: Erfaring viser oss at babyer kan foretrekke en bestemt
melketemperatur. Dette kan være på grunn av personlig smak eller ytre
faktorer (f.eks. omgivelsestemperatur). Alle de tre innstillingene sikrer at
melken varmes opp til en sikker temperatur som er behagelig for barnet
og bevarer næringsstoffer og vitaminer i melken.
5
Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. Lampen i knappen
lyser for å indikere at babyflaskevarmeren er slått på (fig. 7).
Merk: Babyflaskevarmeren starter oppvarmingen umiddelbart etter at du
trykker på knappen.
6
Fremdriftsindikatoren fylles gradvis med hvitt lys for å vise
fremdriften i melkeoppvarmingsprosessen (fig. 8).
Merk: Fremdriftsindikatoren viser fremdriften i melkeoppvarmingsprosessen.
Fremdriftsindikatoren begynner å blinke når apparatet slås på. Når den
første oppvarmingsfasen er fullført, lyser det nederste segmentet kontinuerlig,
og det neste segmentet begynner å blinke for å vise at den andre
oppvarmingsfasen pågår. Disse trinnene fortsetter til den tredje
oppvarmingsfasen er fullført. Deretter lyser hele fremdriftsindikatoren
kontinuerlig.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: