Download  Print this page

Advertisement

Avkalkning
Vi rekommenderar att du avkalkar nappflaskvärmaren var fjärde vecka
för att se till att den fortsätter att fungera ordentligt.
1
Blanda 50 ml vit ättika och 100 ml kallt vatten för att avkalka
nappflaskvärmaren. Välj först inställning för upptining, slå sedan på
nappflaskvärmaren och kör apparaten i 10 minuter. Lämna
lösningen i nappflaskvärmaren tills alla kalkavlagringar har lösts upp.
(Bild 26)
Obs! Du kan också använda avkalkare baserade på citronsyra.
Obs! Använd inga andra typer av avkalkare.
2
Koppla ur nappflaskvärmaren innan du tömmer den (Bild 23).
3
Töm nappflaskvärmaren och skölj ur den ordentligt. Om det
fortfarande finns spår av kalkavlagringar efter sköljningen upprepar
du avkalkningsprocessen (Bild 24).
Återvinning
-
Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU. Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter finns. Följ de lokala bestämmelserna och
släng aldrig produkten bland vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av
gamla produkter bidrar till att förhindra en negativ påverkan på miljö
och hälsa. (Bild 27)
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
SVENSKA
121

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: