Philips HF3465/01 Manual page 95

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Problem
HF3470: Det sprakar i
radion.
Larmet gick igång igår,
men inte idag.
Inget larm hördes 9
minuter efter att jag
tryckt ned
kontrollreglaget till
snooze.
Ljuset väcker mig för
tidigt.
Ljuset väcker mig för
sent
Lampan blinkar.
Lösning
Sändningssignalen kanske är svag. Justera frekvensen (se kapitlet Använda
apparaten i avsnittet Radio/volym) och/eller ändra antennens position
genom att flytta runt den. Se till att antennen är helt utvecklad.
Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in
kontrollreglaget i det övre läget.
Du kanske har ställt in en för låg ljud- och/eller ljusintensitetsnivå. Ställ in
en högre ljud- och/eller ljusintensitetsnivå.
Det kanske har varit strömavbrott under längre tid än cirka 15 minuter. I
så fall återgår apparaten till fabriksinställningarna. Du måste då göra alla
inställningar igen.
Du kanske tryckte ned kontrollreglaget så kraftigt att det hamnade i av-
läget.
Du kanske har ställt in volymnivån på OFF.
Den ljusintensitetsnivå du har ställt in kanske inte passar dig. Prova en
lägre ljusintensitetsnivå om du vaknar för tidigt. Om ljusintensitet 1 inte
är tillräckligt lågt kan du flytta apparaten längre bort från sängen.
Apparaten kanske är placerad på en lägre nivå än ditt huvud. Se till att
apparaten står så att ljuset inte blockeras av sängen, täcket eller kudden.
Se också till att apparaten inte står för långt borta.
Apparaten kanske inte är avsedd för den spänning den anslutits till.
Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer
med nätspänningen där du bor.
svEnska
95

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents