Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 66

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

nEDErlanDs
66
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
klaarmaken voor gebruik
De kloktijd instellen
1
Steek de stekker in het stopcontact.
De uuraanduiding op het display begint te knipperen om aan te geven dat u de kloktijd moet
,
instellen (fig. 6).
2
Druk op de menuknop + of - om het uur in te stellen.
Opmerking: Dit is alleen mogelijk als het menu voor het instellen van de tijd is geselecteerd en de
uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, druk dan op de MENU-knop, selecteer het menu voor
het instellen van de tijd met de menuknop + of - en druk op de SELECT-knop om uw keuze te
bevestigen. U bevindt zich nu in het menu voor het instellen van de klok.
3
Druk op de SELECT-knop om uw keuze te bevestigen.
De minutenaanduiding begint te knipperen (fig. 7).
,
4
Druk op de menuknop + of - om de minuten in te stellen.
5
Druk op de SELECT-knop om uw keuze te bevestigen.
Het apparaat verlaat het menu en het display toont de ingestelde kloktijd.
,
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
Opmerking: Elke keer als u de stekker langer dan 15 minuten uit het stopcontact haalt, moet u de
kloktijd opnieuw instellen zoals hierboven beschreven. Zie 'Menufuncties' in hoofdstuk 'Het apparaat
gebruiken' als u de ingestelde kloktijd wilt wijzigen wanneer de stekker in het stopcontact zit.
Het apparaat gebruiken
Menufuncties
Hieronder vindt u een beschrijving van alle functies die u kunt instellen in het menu. Deze functies
verschijnen in de onderstaande volgorde in het menu:
-
Kloktijd
-
Wektijd
-
Wekgeluid (alleen HF3470)
Displayhelderheid: u kunt een displayhelderheid tussen 1 en 4 kiezen.
-
U kunt de menufuncties op de volgende wijze instellen:
1
Druk op de MENU-knop om het menu te openen (fig. 8).
2
Druk op de menuknop + of - om een functie te selecteren. (fig. 9)
3
Druk op de SELECT-knop om deze functie te openen (fig. 10).
4
Druk op de menuknop + of - om een instelling te wijzigen. (fig. 9)
5
Druk op de SELECT-knop om uw keuze te bevestigen (fig. 10).
De lamp gebruiken
U kunt het apparaat als nachtkastlamp gebruiken.
1
Druk op de aan/uitknop voor licht om de lamp in te schakelen. (fig. 11)
2
Druk op de lichtintensiteitsknoppen + en - om een lichtintensiteit te kiezen (fig. 12).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465