Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 92

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
92
larmdemonstration
Om du önskar en snabbdemonstration (60 sekunder) av den gradvis ökande ljus- och ljudnivån
aktiverar du apparatens testfunktion.
1
Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget i några sekunder tills TEST visas i
teckenfönstret (Bild 20).
2
Tryck ned kontrollreglaget igen när du vill avsluta demonstrationen.
Obs! Larmdemonstrationen fortsätter att köras tills du trycker ned kontrollreglaget igen. Testet stoppas
automatiskt efter 9 timmar.
radio/volym (endast HF3470)
1
Slå på radion genom att trycka på radions på-/avknapp. (Bild 21)
2
Välj önskad radiofrekvens genom att trycka på knapparna + och -. (Bild 9)
Tips: Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in knappen + eller - i ca 2 sekunder.
Tips: För att få en bra radiosignal bör du veckla ut antennen helt och prova olika positioner tills du hittat
den position som har den bästa mottagningen.
3
Slå på radion genom att trycka på radions på-/avknapp igen.
volym
1
Ställ in volymen genom att trycka på knappen för att höja eller knappen för att sänka
volymen. (Bild 22)
Du kan välja en volymnivå mellan 1 och 20.
Obs! Volymnivån som du har valt är automatiskt inställd som volymnivå även för larmet.
Ställa in teckenfönstrets ljusstyrka
1
Tryck på MENY-knappen om du vill öppna menyn (Bild 8).
2
Öppna menyn för teckenfönstrets ljusstyrka genom att trycka på knapparna + och - (Bild 9).
3
Öppna menyn för teckenfönstrets ljusstyrka genom att trycka på SELECT-knappen (Bild 10).
4
Ändra teckenfönstrets ljusstyrka genom att trycka på knapparna + och - (Bild 9).
5
Bekräfta genom att trycka på SELECT (Bild 10).
rengöring och underhåll
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att
rengöra enheten.
Torka regelbundet bort damm från apparatens utsida med en torr trasa.
1
Dra ur nätsladden innan du rengör apparaten.
2
Rengör apparatens utsida med en torr trasa.
Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465