Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 71

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Probleem
HF3470: de radio
werkt niet.
HF3470: ik hoor
kraakgeluiden op de
radio.
De wekfunctie trad
gisteren wel in
werking, maar vandaag
niet.
Het alarm is niet
afgegaan 9 minuten
nadat ik de
bedieningshendel
omlaag heb geduwd
voor de sluimermodus.
Het licht maakt me te
vroeg wakker.
Het licht maakt me te
laat wakker.
De lamp knippert.
Oplossing
Als u de radio hebt gekozen als wekgeluid, is de radio mogelijk defect.
Schakel de radio in nadat u de wekfunctie hebt uitgeschakeld, om te zien
of de radio werkt. Als deze nog steeds niet werkt, neem dan contact op
met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land.
Misschien hebt u een te laag geluidsniveau ingesteld. Verhoog het
geluidsniveau.
Mogelijk is het ontvangen signaal te zwak. Pas de frequentie aan (zie
hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken', paragraaf 'Radio/volume') en/of
verander de positie van de antenne door deze heen en weer te
bewegen. Let er daarbij op dat de antenne helemaal is uitgerold.
U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel
in de bovenste stand te zetten.
U hebt het volume en/of de lichtintensiteit mogelijk te laag ingesteld. Stel
een hoger volume en/of een hogere lichtintensiteit in.
Misschien is er een stroomstoring geweest die langer dan ongeveer 15
minuten heeft geduurd. In dat geval worden de fabrieksinstellingen van
het apparaat hersteld. U moet alle functies opnieuw instellen.
Misschien hebt u de bedieningshendel zo hard naar beneden geduwd
dat deze naar de 'uit'-stand is gesprongen.
Mischien hebt u het geluidsvolume ingesteld op OFF (Uit).
Wellicht is de ingestelde lichtintensiteit niet geschikt voor u. Als u te
vroeg wakker wordt, probeer dan een lagere lichtintensiteit. Als
lichtintensiteit 1 niet laag genoeg is, zet u het apparaat verder van het
bed.
Misschien staat het apparaat lager dan uw hoofd. Zorg ervoor dat het
apparaat zo hoog is geplaatst dat het licht niet wordt geblokkeerd door
uw bed, dekbed of kussen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet te ver
weg staat.
Misschien is het apparaat niet geschikt voor de netspanning waarop het
is aangesloten. Controleer of het voltage dat is aangegeven op het
apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
nEDErlanDs
71

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465