Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 16

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
16
klargøring
indstilling af uret
1
Sæt stikket i stikkontakten.
Timeangivelsen på displayet begynder at blinke for at indikere, at du skal indstille
,
klokkeslættet (fig. 6).
2
Tryk på menuknapperne + eller - for at indstille timetallet.
Bemærk: Du kan kun foretage disse indstillinger, når du er i urmenuen, og når timeangivelsen blinker. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen MENU, bruge menuknappen + eller - for at vælge
urmenuen og trykke på VÆLG-knappen for at bekræfte. Du er nu i indstillingsmenuen til uret.
3
Tryk på VÆLG-knappen for at fortsætte.
Minutangivelsen begynder at blinke (fig. 7).
,
4
Tryk på menuknapperne + eller - for at indstille minuttallet.
5
Tryk på VÆLG-knappen for at fortsætte.
Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet.
,
Apparatet er nu klar til brug.
Bemærk: Hver gang stikket fjernes fra stikkontakten i mere end ca. 15 minutter, skal du indstille uret igen
iht. ovenstående procedure. Du kan justere klokkeslættet, selvom stikket stadig sidder i stikkontakten, ved
at følge instruktionerne i afsnittet "Menufunktioner" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".
sådan bruges apparatet
Menufunktioner
Nedenfor finder du en beskrivelse af alle funktioner, der kan angives i menuen. Disse funktioner vises
i menuen i følgende rækkefølge:
-
Klokkeslæt
-
Vækketidspunkt
-
Vækkelyd (kun HF3470)
Displaylysstyrke: Du kan vælge en displaylysstyrke mellem 1 og 4.
-
Du kan indstille menufunktionerne på følgende måde:
1
Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen (fig. 8).
2
Tryk på menuknappen + eller - for at vælge en funktion. (fig. 9)
3
Tryk på VÆLG-knappen for at åbne denne funktion (fig. 10).
4
Tryk på menuknappen + eller - for at ændre en indstilling. (fig. 9)
5
Tryk på VÆLG-knappen for at fortsætte (fig. 10).
Brug af lampen
Du kan benytte apparatet som sengelampe.
1
Tænd for lampen ved at trykke på lampens tænd/sluk-knap. (fig. 11)
2
Tryk på lysintensitetsknapperne + og - for at vælge lysintensitet (fig. 12).
Du kan vælge en lysintensitet på mellem 1-20.
Bemærk: Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, da pæren skal varme op.
Bemærk: Den valgte lysintensitet indstilles også automatisk som lysintensitetsniveau for alarmen.
Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du indstille lysintensitetsniveauet til 20. Det øjeblik, du
vågner op, skal du kontrollere det lysintensitetsniveau, som apparatet har nået, ved kort at trykke på

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465