Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 94

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

svEnska
94
Felsökning
I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kontaktar du kundtjänst i
ditt land.
Problem
Apparaten fungerar
inte alls.
Apparaten fungerar
som den ska men
lampan fungerar inte
längre.
Apparaten blir varm
under användning.
Apparaten reagerar
inte när jag försöker
ställa in olika
funktioner.
Lampan tänds inte när
larmet startar.
Lampan tänds inte
direkt när jag slår på
den.
Jag hör inte larmljudet
när larmet startar.
HF3470: Radion
fungerar inte.
Lösning
Kontakten kanske inte har satts i ordentligt i vägguttaget. Sätt i kontakten
ordentligt i vägguttaget.
Det kan vara strömavbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar
genom att ansluta en annan apparat.
Lampan kanske är förbrukad. Lampans förväntade livslängd är över 4 000
timmar (mer än 4 års normal användning). Livslängden beror på hur
mycket apparaten används. Vid hög användning kanske inte lampan håller
så länge som du förväntar dig. Om lampan går sönder kan du beställa en
ny. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det är normalt, eftersom apparaten värms upp av lampans ljus och av
elektroniken. Låt alltid apparaten svalna innan du byter ut lampan.
Ta ut kontakten ur vägguttaget och sätt i den igen. Om du sätter i
kontakten inom cirka 15 minuter kommer apparaten ihåg alla
inställningar. Om du sätter i kontakten efter en längre tidsperiod återgår
apparaten till fabriksinställningarna. Du måste då göra alla inställningar
igen.
Du kanske har ställt in ljusintensiteten på en för låg nivå. Öka
ljusintensitetsnivån.
Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in
kontrollreglaget i det övre läget. Om du vill slå på larmfunktionen ställer
du in kontrollreglaget i det mellersta läget.
Apparaten kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Det tar ca 1 sekund för lampan att slås på. Det är normalt, lampan måste
värmas upp.
Du kanske har ställt in ljudet på en för låg nivå. Mer information om hur
du ställer in en högre ljudnivå finns i kapitlet Använda apparaten i
avsnittet Radio/volym.
Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in
kontrollreglaget i det övre läget.
Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig.
Slå på radion efter att du har stängt av larmet för att kontrollera om
radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i
ditt land.
Radion kanske är trasig. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land.
Volymen kanske är för lågt inställd. Höj volymen.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465