Philips HF3465/01 Manual page 65

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Belangrijk
-
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
-
Dit apparaat is dubbel geïsoleerd volgens Klasse II (fig. 2).
gevaar
-
Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in
een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad).
-
Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).
Waarschuwing
-
Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-
Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz.
-
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
-
Laat het apparaat altijd circa 15 minuten afkoelen voordat u de bovenkant opent om de lamp te
vervangen. De lamp en het metalen gedeelte van de bovenklep worden heet tijdens gebruik en
u kunt uw vingers branden als u deze aanraakt. (fig. 4)
-
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt
of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-
Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
-
Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis (fig. 5).
let op
-
Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
-
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en slipvrije ondergrond.
-
Gebruik het apparaat niet bij kamertemperaturen lager dan 10°C of hoger dan 35°C.
-
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant van het apparaat open
blijven tijdens gebruik.
-
Gebruik het apparaat nooit als de lampbehuizing of het bovenste paneel beschadigd of kapot is
of ontbreekt.
-
Als u aan een ernstige depressie lijdt of hebt geleden, raadpleeg dan uw arts voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
-
Gebruik dit apparaat niet om uw slaaptijd te verkorten. Het doel van dit apparaat is om u
makkelijker wakker te laten worden; het heeft geen invloed op uw slaapbehoefte.
-
Het apparaat heeft geen aan/uitschakelaar. Als u het apparaat wilt loskoppelen van het
elektriciteitsnet, haal dan de stekker uit het stopcontact.
-
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik alsmede vergelijkbaar gebruik
zoals bijvoorbeeld in hotels.
algemeen
-
Met dit apparaat kunt u het lichtintensiteitsniveau kiezen waarmee u wakker wilt worden (zie
'De lamp gebruiken' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
-
Als u vaak te vroeg of met hoofdpijn wakker wordt, verlaag dan het lichtniveau.
-
Als u de slaapkamer deelt met iemand anders, kan deze persoon onbedoeld wakker worden
door het licht van het apparaat, zelfs als deze persoon zich verder van het apparaat bevindt. Dit
is het gevolg van verschillen in lichtgevoeligheid tussen mensen onderling.
nEDErlanDs
65

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents