Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 20

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
20
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din
nærmeste Philips-forhandler.
Problem
Apparatet virker slet
ikke.
Apparatet fungerer
korrekt, men pæren
tænder ikke længere.
Apparatet bliver varmt
under brug.
Apparatet reagerer ikke,
når jeg forsøger at
indstille de forskellige
funktioner.
Lampen tændes ikke, når
alarmen går i gang.
Lampen lyser ikke op
med det samme, når jeg
tænder for den.
Jeg kan ikke høre
vækkelyden, når alarmen
går i gang.
HF3470: Radioen virker
ikke.
Løsning
Måske er stikket ikke sat korrekt i stikkontakten. Sæt det ordentligt i.
Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at
tilslutte et andet apparat.
Måske er pærens levetid opbrugt. Pæren har en forventet levetid på
mere end 4.000 timer (mere end 4 år ved normal brug).
Levetiden afhænger af brugen af apparatet. I tilfælde af intens brug kan
pærens levetid muligvis være mindre, end du forventer. Hvis pæren
bliver defekt, kan du bestille en ny. Kontakt din nærmeste Philips-
forhandler.
Dette er normalt, da apparatet varmes op af lyset fra lampen og af
elektronikken. Lad altid apparatet køle ned, inden du udskifter pæren.
Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen. Hvis du sætter stikket i
igen inden for 15 minutter, husker apparatet alle indstillinger. Hvis du
sætter stikket i efter et længere stykke tid, sættes apparatet tilbage til
fabriksindstillingerne. Du skal derefter indstille alle funktioner igen.
Måske har du indstillet lysintensitetsniveauet for lavt. Øg
lysintensitetsniveauet.
Måske har du slukket for alarmfunktionen ved at indstille
aktiveringsknappen til den øverste position. Aktiver alarmfunktionen
igen ved at indstille aktiveringsknappen til den midterste position
Måske er apparatet defekt. Kontakt din nærmeste Philips-forhandler.
Det tager ca. 1 sekund, før lampen tændes. Dette er normalt, eftersom
pæren skal varme op.
Måske har du indstillet lydniveauet for lavt. Øg lydniveauet (se afsnittet
"Radio/lydstyrke" i kapitlet "Sådan bruges apparatet").
Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til
den øverste position.
Hvis du har valgt radioen som vækkelyd, er radioen muligvis defekt.
Tænd for radioen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om
radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.
Radioen kan være defekt. Kontakt din nærmeste Philips-forhandler.
Du har muligvis indstillet lydstyrken for lavt. Øg lydstyrkeniveauet.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465