Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 75

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Tips: Sett lysintensiteten til 20 når du bruker apparatet for første gang. Når du våkner kontrollerer du
hvilket lysintensitetsnivå apparatet har nådd, ved å trykke raskt på lysintensitetsknappene + eller -. Da
vises alarmlysintensitetsnivået på skjermen. Still inn alarmlysintensiteten for neste dag på dette nivået.
3
Hvis du vil slå av lampen, kan du trykke på knappen for å slå lampen av og på igjen.
stille inn alarmen
Når du skal stille inn alarmen, velger du en alarmtid og en lydtype som du ønsker å våkne til (bare
når det gjelder HF3470). Alarmen stilles inn når alarmsymbolet vises på skjermen. Lysintensiteten
øker gradvis til det valgte nivået i løpet av de siste 30 minuttene før den angitte alarmtiden. Lyden
øker gradvis i 90 sekunder til det valgte nivået etter det angitte alarmklokkeslettet.
Merk: Du kan stille inn lysintensiteten ved å trykke på av-/på-knappen for lyset og deretter trykke på
lysintensitetsknappene + eller -, og du kan stille inn alarmvolumet ved å trykke på knappene for å heve
eller senke volumet. Hvis du ikke vil våkne til lampen eller til en lyd, kan du sette lysintensiteten eller
volumnivået til AV. Se avsnittene Bruke lampen og Radio/volum i dette kapittelet.
1
Trykk kontrollspaken ned til midtstilling for å slå på alarmen. (fig. 13)
Indikatoren for timer i alarmklokkeslettet blinker (fig. 14).
,
Følg trinnene 2 til 5 for å angi klokkeslettet. Hvis alarmtiden er riktig, venter du noen
,
sekunder.
2
Trykk på menyknappene + eller - for å velge timene (fig. 9).
Merk: Du kan bare gjøre dette hvis indikatoren for timer blinker. Hvis den ikke blinker, trykker du
kontrollspaken først opp og deretter ned for å angi alarmtidsmodus. Du kan også angi alarmtiden i
menyen. Se avsnittet Menyfunksjoner i dette kapittelet.
3
Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte (fig. 10).
Indikatoren for minutter i alarmklokkeslettet begynner å blinke (fig. 15).
,
4
Trykk på menyknappene + eller - for å velge minuttene. (fig. 9)
5
Trykk på SELECT-knappen for å bekrefte eller vente i noen sekunder (fig. 10).
Apparatet går ut av menyen, og den angitte klokketiden vises på skjermen.
,
Nå er alarmen stilt inn.
slå av alarmen
Hvis du vil slå av alarmfunksjonen, trykker du kontrollspaken opp til øverste posisjon.
Merk: Lampen står på for å gi lys til rommet. Du kan slå av lampen ved å trykke på knappen for å slå
lyset av eller på.
Merk: Alarmen (lyd og/eller lys) slås automatisk av etter 90 minutter.
stille inn alarmlyden (bare HF3470)
Se avsnittet Menyfunksjoner over.
Du kan velge blant én av følgende lyder:
-
Radio (fig. 16)
-
Fugler (fig. 17)
-
Pip (fig. 18)
slumring
1
Trykk kontrollspaken til nederste posisjon når alarmen går. (fig. 19)
Lampen fortsetter å lyse på valgt intensitetsnivå, men alarmlyden stopper. Etter 9 minutter
,
spilles vekkelyden automatisk på nytt.
Merk: Slumretiden på 9-minutter er fast. Tiden kan ikke justeres.
Merk: Hvis kontrollspaken trykkes ned for hardt, kan den gå tilbake til av-posisjon.
norsk
75

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465