Download Print this page

Norsk - Philips HF3465/01 Manual

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

norsk

72
innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det
angitte nivået i løpet av 30 minutter før angitt vekketid. Lyset forbereder forsiktig kroppen på å
våkne ved et programmert tidspunkt. Du kan bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio, slik at det
blir enda lettere å våkne (bare HF3470).
Effektene av Wake-up light
Oppvåkningslyset fra Philips forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av den siste
halvtimen med søvn. I de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er
våkne. I løpet av den perioden vil det relativt lave lysnivået til en simulert naturlig soloppgang
forberede kroppen på å våkne. De som bruker Wake-up Light, våkner lettere, er i bedre humør om
morgenen og føler seg mer energiske. Med Philips Wake-up Light kan du angi lysnivået som tilsvarer
din lysfølsomhet for å få en optimal start på dagen.
Du finner mer informasjon om Wake-up Light på www.philips.com.
Generell beskrivelse (fig. 1)
A Kanaler
B Lampekabinett
C Ledning
D Antenne
E
Skjerm
1
Indikator for klokkeslett/alarmtid
2
Klokkeslettsymbol
3
Alarmsymbol
4
Radiosymbol (bare HF3470)
5
Fugler-lydsymbol (bare HF3470)
6
Pip-lydsymbol
7
Vis lysstyrke-symbol
8
Lydnivåsymbol
9
Radiofrekvenssymbol (bare HF3470)
10 Lampesymbol
F
Menyknapp
G MENU-knapp (Meny)
H SELECT-knapp
I
Menyknapp
J
Kontrollspak med posisjonene alarm av, alarm på og slumring
K Knapper på siden av apparatet
1
Lysintensitetsknapp +
2
Lys av/på-knapp
3
Lysintensitetsknapp -
4
Volumhevingsknapp
5
Radio på-/av-knapp (bare HF3470)
6
Volumsenkingsknapp

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465