Philips HF3465/01 Manual page 70

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

nEDErlanDs
70
problemen oplossen
Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van
het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande
informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Probleem
Het apparaat doet het
helemaal niet.
Het apparaat werkt
goed, maar de lamp
werkt niet meer.
Het apparaat wordt
tijdens gebruik warm.
Het apparaat reageert
niet wanneer ik
verschillende functies
probeer in te stellen.
De lamp gaat niet aan
wanneer de
wekfunctie in werking
treedt.
De lamp gaat niet
direct aan wanneer ik
deze inschakel.
Ik hoor het wekgeluid
niet wanneer de
wekfunctie in werking
treedt.
Oplossing
Mogelijk is de stekker niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de
stekker goed in het stopcontact.
Mogelijk is er een stroomstoring opgetreden. Controleer of dit zo is
door een ander apparaat aan te sluiten.
Wellicht heeft de lamp het einde van zijn levensduur bereikt. De lamp
heeft een verwachte levensduur van meer dan 4000 uur (meer dan 4
jaar bij normaal gebruik). De levensduur is afhankelijk van het gebruik van
het apparaat. Bij intensief gebruik gaat de lamp mogelijk minder lang mee
dan verwacht. Als de lamp kapot gaat, kunt een nieuwe bestellen. Neem
daarvoor contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Dit is normaal aangezien het apparaat door de lamp en elektronica
wordt verwarmd. Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u de lamp
vervangt.
Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker opnieuw in het
stopcontact. Als u de stekker binnen circa 15 minuten weer in het
stopcontact steekt, blijven de instellingen van het apparaat behouden. Als
u de stekker na langere tijd weer in het stopcontact steekt, heeft het
apparaat weer de fabrieksinstellingen. U moet dan alle functies opnieuw
instellen.
U hebt mogelijk een te lage lichtintensiteit ingesteld. Verhoog de
lichtintensiteit.
U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel
in de bovenste stand te zetten. Om de wekfunctie in te schakelen, zet u
de bedieningshendel in de middelste stand.
Mogelijk is het apparaat defect. Neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land.
Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal.
De lamp moet opwarmen.
Mogelijk hebt u het geluidsvolume te laag ingesteld. Zie 'Radio/volume' in
hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken' voor het instellen van een hoger
volume.
U hebt de wekfunctie mogelijk uitgeschakeld door de bedieningshendel
in de bovenste stand te zetten.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents