Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 67

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

U kunt kiezen uit een lichtintensiteit tussen 1 en 20.
Opmerking: Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal. De lamp moet
opwarmen.
Opmerking: De gekozen lichtintensiteit wordt ook automatisch ingesteld als het lichtintensiteitsniveau
voor de wekker.
Tip: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de lichtintensiteit in op niveau 20.
Controleer op het moment dat u wakker wordt welk lichtintensiteitniveau het apparaat heeft bereikt
door kort op de lichtintensiteitknop + of - te drukken. Als u dit doet, verschijnt het huidige
lichtintensiteitniveau op het display. Stel voor de volgende dag de lichtintensiteit voor de wekfunctie in op
dit niveau.
3
Druk nogmaals op de aan/uitknop voor licht om de lamp uit te schakelen.
De wekfunctie instellen
Als u de wekfunctie instelt, kiest u een wektijd en (alleen bij HF3470) het type geluid waarmee u
wilt worden gewekt. De wekfunctie is ingesteld wanneer het weksymbool zichtbaar is op het display.
De lichtintensiteit neemt langzaam toe tot het gekozen niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de
ingestelde wektijd. Het geluid neemt na de wektijd gedurende 90 seconden langzaam toe tot het
gekozen niveau.
Opmerking: U kunt de lichtintensiteit instellen door op de aan/uitknop voor licht te drukken en vervolgens
op de lichtintensiteitsknop + of - te drukken. U kunt het wekvolume instellen door op de knop voor hoger
volume of de knop voor lager volume te drukken. Als u niet gewekt wilt worden door de lamp of een
geluid, stel dan de lichtintensiteit of het volumeniveau in op OFF (Uit). Zie 'De lamp gebruiken' en 'Radio/
volume' in dit hoofdstuk.
1
Duw de bedieningshendel naar beneden tot de middelste stand om de wekfunctie in te
schakelen. (fig. 13)
De uuraanduiding van de wektijd begint te knipperen (fig. 14).
,
Volg stap 2 tot en met 5 om de tijd aan te passen. Als de wektijd juist is, wacht dan enkele
,
seconden.
2
Druk op de menuknop + of - om het uur te selecteren (fig. 9).
Opmerking: U kunt dit alleen doen wanneer de uuraanduiding knippert. Als dit niet het geval is, duw dan
de bedieningshendel omhoog en vervolgens weer naar beneden om naar de wektijdmodus te gaan. U
kunt de wektijd ook instellen in het menu. Zie 'Menufuncties' in dit hoofdstuk.
3
Druk op de SELECT-knop om uw keuze te bevestigen (fig. 10).
De minutenaanduiding van de wektijd begint te knipperen (fig. 15).
,
4
Druk op de menuknop + of - om de minuten te selecteren. (fig. 9)
5
Druk op de SELECT-knop om uw keuze te bevestigen of wacht enkele seconden (fig. 10).
Het apparaat verlaat het menu en het display toont de kloktijd.
,
De wektijd is nu ingesteld.
De wekfunctie uitschakelen
Om de wekfunctie uit te schakelen, duwt u de bedieningshendel omhoog naar de bovenste stand.
Opmerking: De lamp blijft aan om uw kamer te verlichten. U kunt de lamp uitschakelen door op de aan/
uitknop voor licht te drukken.
Opmerking: Het weksignaal (geluid en/of licht) stopt automatisch na 90 minuten.
Het wekgeluid instellen (alleen HF3470)
Zie 'Menufuncties' hierboven.
nEDErlanDs
67

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465