Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 99

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

yaptığınızda, geçerli alarm ışığı yoğunluk seviyesi ekranda belirir. Ertesi gün için, alarm ışığı yoğunluk
seviyesini bu değere ayarlayın.
3
Lambayı kapamak için, lamba açma/kapama düğmesine tekrar basın.
Alarmın ayarlanması
Alarmı ayarladığınızda, bir alarm zamanı ve (sadece HF3470 için) uyanırken çalmasını istediğiniz ses
türünü seçersiniz. Alarm, ekranda alarm düğmesi görünürken ayarlanabilir. Işık yoğunluğu, ayarlanan
alarm zamanından önceki 30 dakika boyunca yavaşça seçilen seviyeye gelir. Ses seviyesi ayarlanan
alarm zamanından sonraki 90 saniye boyunca yavaşça seçilen seviyeye gelir.
Dikkat: Işık yoğunluğunu, önce ışık açma/kapama düğmesine ve ardından ışık yoğunluğu + veya -
düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz; alarm ses seviyesini ses seviyesi artırma veya azaltma düğmesini
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Lambayla veya bir sesle uyanmak istemiyorsanız, ışık yoğunluğu veya ses
seviyesini OFF (Kapalı) olarak ayarlayın. Bkz. 'Lambanın kullanımı' ve 'Radyo sesi' bölümleri.
1
Alarmı açmak için kontrol kolunu orta konuma getirin. (Şek. 13)
Alarm saatinin saat göstergesi yanıp söner (Şek. 14).
,
Saati ayarlamak için 2'den 5'e kadar olan adımları takip edin. Alarm saati doğruysa
,
birkaç saniye bekleyin.
2
Saati seçmek için menü + veya - düğmesine basın (Şek. 9).
Dikkat: Bunu yalnızca ses göstergesi yanıp sönerken yapabilirsiniz. Yanıp sönmüyorsa alarm zamanı
moduna girmek için kontrol kolunu yukarı itin ve tekrar aşağı çekin. Alarmı menüden de ayarlayabilirsiniz.
Bkz. 'Menü Fonksiyonları' bölümü.
3
Onaylamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın (Şek. 10).
Alarm saatinin dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar (Şek. 15).
,
4
Dakikayı seçmek için menü + ve - düğmesine basın. (Şek. 9)
5
Onaylamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın ya da birkaç saniye bekleyin (Şek. 10).
Cihaz menüden çıkar ve ekran saati gösterir.
,
Alarm ayarlanmıştır.
Alarmın kapatılması
Alarmı kapatmak için kontrol kolunu en üst konuma itin.
Dikkat: Lamba odanızı aydınlatmak için açık kalacaktır. Lambayı kapatmak için ışık açma/kapama
düğmesine basın.
Dikkat: Alarm (ses ve/veya ışık) 90 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
alarm sesini ayarlama (sadece HF3470)
Yukarıda 'Menü Fonksiyonları' bölümüne başvurun.
Aşağıdaki seslerden birisini seçebilirsiniz:
-
Radyo (Şek. 16)
-
Kuşlar (Şek. 17)
-
Bip (Şek. 18)
Erteleme
1
Alarm çaldığında kontrol kolunu en alt konuma itin. (Şek. 19)
Lamba seçilen yoğunluk seviyesinde kalmaya devam eder ama alarm sesi durur. 9 dakika sonra
,
uyandırma sesi otomatik olarak tekrar çalınır.
Dikkat: 9 dakikalık erteleme zamanı sabittir. Bu süre ayarlanamaz.
Dikkat: Kontrol kolunu çok fazla kuvvet uygulayarak aşağı iterseniz kapalı konumuna geri atlayabilir.
türkçE
99

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465