Philips HF3465/01 Manual page 98

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

türkçE
98
Cihazın kullanıma hazırlanması
Saatin ayarlanması
1
Fişi prize takın.
Ekrandaki saat göstergesi, saati ayarlamanız gerektiğini göstermek için yanıp söner (Şek. 6).
,
2
Saati ayarlamak için menü + veya - düğmesine basın.
Dikkat: Bunu yalnızca saati ayarlama menüsündeyken ve saat göstergesi yanıp sönerken yapabilirsiniz.
Öyle değilse, MENU (MENÜ) düğmesine basın ve use the menüdeki + veya - düğmesini kullanarak saat
menüsünü seçin ve SELECT (SEÇ) düğmesine basarak onaylayın. Şimdi saat menüsündesiniz.
3
Onaylamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın.
Dakika göstergesi yanıp sönmeye başlar (Şek. 7).
,
4
Dakikayı ayarlamak için menü + veya - düğmesine basın.
5
Onaylamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın.
Cihaz menüden çıkar ve ekran ayarlanan saati gösterir.
,
Cihaz, artık kullanıma hazırdır.
Dikkat: Fişi prizden çekip 15 dakikadan fazla beklediğinizde saati yukarıda açıklandığı gibi tekrar
ayarlamanız gerekir. Saati cihaz prize takılıyken değiştirmek için bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümünde
'Menü Fonksiyonları'.
Cihazın kullanımı
Menü Fonksiyonları
Aşağıda, menüde ayarlanabilecek tüm fonksiyonların bir listesini bulacaksınız. Bu fonksiyonlar menüde
aşağıdaki sırayla görünürler:
-
Saat
-
Alarm saati
-
Alarm sesi (sadece HF3470)
Ekran parlaklığı: 1 ile 4 arasında bir ekran parlaklığı seçebilirsiniz.
-
Menü fonksiyonlarını aşağıda açıklanan şekilde ayarlayabilirsiniz:
1
Menüyü açmak için MENU (MENÜ) düğmesine basın (Şek. 8).
2
Bir fonksiyon seçmek için menü + veya - düğmelerine basın. (Şek. 9)
3
Bu fonksiyona girmek için SELECT (SEÇ) düğmesine basın (Şek. 10).
4
Bir ayarı değiştirmek için menü + veya - düğmelerine basın. (Şek. 9)
5
Onaylamak için SELECT (SEÇ) düğmesine basın (Şek. 10).
Lambanın kullanımı
Cihazı başucu lambası olarak kullanabilirsiniz.
1
Lambayı açmak için, lamba açma/kapama düğmesine basın. (Şek. 11)
2
Işık yoğunluğunu seçmek için + ve - düğmelerine basın (Şek. 12).
1 ile 20 arasında bir ışık yoğunluğu seçebilirsiniz.
Dikkat: Lambanın açılması yaklaşık 1 saniye sürer. Bu normaldir, lambanın ısınması gerekir.
Dikkat: Seçtiğiniz ışık yoğunluğu otomatik olarak alarmın ışık yoğunluğu olarak ayarlanır.
İpucu: Cihazı ilk defa kullanırken ışık yoğunluğunu 20'ye ayarlayın. Uyandığınız anda, ışık yoğunluğu +
veya - düğmelerine basarak cihazın hangi ışık yoğunluğu seviyesine ulaştığını kontrol edin. Bunu

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents