Philips HF3465/01 Manual page 17

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

lysintensitetsknappen + eller -. Når du gør dette, vises det aktuelle lysintensitetsniveau for alarmen på
displayet. Indstil alarmens lysintensitetsniveau til dette niveau for næste dag.
3
Sluk for lampen ved at trykke på lampens tænd/sluk-knap.
indstilling af alarmen
Når du indstiller alarmen, skal du vælge et vækketidspunkt og den type lyd, du vil vågne op til
(gælder kun for HF3470). Alarmen er aktiv, når alarmsymbolet kan ses på displayet. Lysintensiteten
stiger langsomt til det valgte niveau i løbet af de sidste 30 minutter før det indstillede
vækketidspunkt. Lydstyrken øges langsomt i 90 sekunder til det valgte niveau efter det indstillede
vækketidspunkt.
Bemærk: Du kan indstille lysintensiteten ved at trykke på tænd/sluk-knappen for lys og derefter trykke på
lysintensitetsknappen + eller -, og du kan indstille lydstyrken for alarmen ved at trykke på knappen til at
øge eller mindske lydstyrken. Hvis du ikke ønsker at vågne til lampen eller til en lyd, skal du indstille
lysintensiteten eller lydstyrken til OFF. Se afsnittene "Brug af lampen" og "Radio/lydstyrke" i dette kapitel.
1
Tryk aktiveringsknappen ned til den midterste position for at tænde for alarmen. (fig. 13)
Timeangivelsen for vækketidspunktet blinker (fig. 14).
,
Juster tiden iht. trin 2-5. Hvis vækketidspunktet er korrekt, skal du blot vente nogle få
,
sekunder.
2
Tryk på menuknapperne + eller - for at vælge time (fig. 9).
Bemærk: Du kan kun foretage denne indstilling, når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet,
skal du skubbe aktiveringsknappen op og ned igen for at åbne indstillingen for vækketidspunkt. Du kan
også indstille vækketidspunkt i menuen. Se afsnittet "Menufunktioner" i dette kapitel.
3
Tryk på VÆLG-knappen for at fortsætte (fig. 10).
Minutangivelsen for vækketidspunktet begynder at blinke (fig. 15).
,
4
Tryk på menuknapperne + og - for at vælge time. (fig. 9)
5
Tryk på VÆLG-knappen for at bekræfte, eller vent et par sekunder (fig. 10).
Apparatet forlader nu menuen, og displayet viser klokkeslættet.
,
Vækketidspunktet er nu indstillet.
sådan slukker du alarmen
Du kan deaktivere alarmfunktionen ved at skubbe aktiveringsknappen op til den øverste position.
Bemærk: Lampen forbliver tændt for at lyse dit rum op. Du kan slukke lampen ved at trykke på tænd/
sluk-knappen for lys.
Bemærk: Alarmen (lyd og/eller lys) slukkes automatisk efter 90 minutter.
indstilling af alarmlyden (kun HF3470)
Se afsnittet "Menufunktioner" ovenfor.
Du kan vælge én af følgende lyde:
-
Radio (fig. 16)
-
Fugle (fig. 17)
-
Bip (fig. 18)
snooze-funktion
1
Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position, når alarmen går i gang. (fig. 19)
Lampen fortsætter med at lyse ved det valgte intensitetsniveau, men vækkelyden stopper.
,
Efter 9 minutter afspilles vækkelyden automatisk igen.
Bemærk: Snooze-tiden på 9 minutter er fast og kan ikke justeres.
Dansk
17

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents