Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 93

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Byten
Förutom lampan innehåller apparaten inga delar som kan bytas ut eller repareras.
Lampan måste bytas ut när den slutar lysa, eller när skenet minskar i styrka (se även kapitlet Viktigt).
Du måste byta ut lampan mot en Philips-halogenlampa, 100 W, 12 V, GY6.35. Endast den här lampan
ger rätt ljusintensitet.
Obs! Apparaten är avsedd för användning endast med lampor som inte kräver något skydd (Bild 23).
Mer information finns i kapitlet Garanti och service.
Byta ut lampan
1
Dra ur nätsladden innan du byter ut lampan.
2
Låt apparaten svalna i ca 15 minuter.
3
Lås upp apparatens övre lock genom att trycka på det och vrida det moturs, tills symbolen O
på det övre locket är inriktad mot symbolen 1 på lamphöljet. (Bild 24)
4
Ta bort det övre locket. (Bild 25)
5
Ta ut den gamla lampan ur lamphållaren (Bild 26).
6
Sätt i den nya lampans stift i lamphållaren. (Bild 27)
Rör inte vid lampan med fingrarna. Använd en trasa eller pappershandduk när du sätter lampan
på plats (Bild 28).
7
Sätt tillbaka det övre locket på apparaten.
8
Lås det övre locket genom att vrida det medurs tills symbolen 1 på det övre locket och
symbolen 1 på lamphöljet är inriktade mot varandra. (Bild 29)
Miljön
-
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en
officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 30).
garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i
garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-
återförsäljare.
svEnska
93

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465