Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 79

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Problem
HF3470: Radioen lager
en sprakelyd.
Alarmen gikk av i går.
Hvorfor gikk den ikke av
i dag?
Alarmen gikk ikke av ni
minutter etter at jeg
trykte kontrollspaken
ned for
slumrefunksjonen.
Lyset vekker meg for
tidlig.
Lyset vekker meg for
sent.
Lampen blinker.
Løsning
Kanskje er kringkastingssignalet svakt. Juster frekvensen (se kapittelet
Bruke apparatet, avsnittet Radio/volum) og/eller endre plasseringen til
antennen ved å flytte den rundt. Kontroller at du har trukket antennen
helt ut.
Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille kontrollspaken på
øverste posisjon.
Kanskje du har stilt inn lydnivået og/eller lysintensitetsnivået for lavt. Still
inn et høyere lyd- og/eller lysintensitetsnivå.
Kanskje var det et strømbrudd som varte i mer enn 15 minutter. I slike
tilfeller tilbakestilles apparatet til fabrikkinnstillinger. Du må angi alle
funksjonene på nytt.
Du trykte kanskje så hardt på kontrollspaken at den gikk til av-
posisjonen.
Du har kanskje satt volumnivået til AV.
Lysintensitetsnivået du har angitt, er kanskje ikke riktig for deg. Prøv et
lavere lysintensitetsnivå hvis du våkner for tidlig. Hvis lysintensitetsnivå 1
ikke er lavt nok, kan du flytte apparatet lenger bort fra sengen.
Kanskje apparatet er plassert lavere enn hodet ditt. Forsikre deg om at
apparatet er plassert i en slik høyde at lyset ikke blokkeres av sengen,
dynen eller puten. Pass på at apparatet ikke er plassert for langt vekk.
Kanskje apparatet ikke er beregnet for spenningen det er koblet til.
Kontroller at spenningen som er angitt på apparatet, tilsvarer den
lokale nettspenningen.
norsk
79

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465