Philips HF3465/01 Manual page 15

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

vigtigt
-
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til
eventuelt senere brug.
-
Dette apparat er dobbeltisoleret i henhold til Klasse II (fig. 2).
Fare
-
Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i
badeværelset eller i nærheden af en bruser eller swimmingpool).
-
Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).
advarsel
-
Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
-
Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og frekvenser på 50 Hz.
-
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
-
Lad altid apparatet køle ned i ca. 15 min, inden du åbner det øverste låg for at fjerne pæren.
Pæren og metaldelen af det øverste låg bliver varme under brug, og du risikerer at brænde
fingrene, når du rører ved dem. (fig. 4)
-
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er
blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
-
Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege
med det.
-
Apparatet må kun benyttes indendørs (fig. 5).
Forsigtig
-
Tab ikke apparatet, og udsæt det ikke for voldsomme stød.
-
Anbring apparatet på et stabilt, vandret og skridsikkert underlag.
-
Undlad at anvende apparatet, hvis rumtemperaturen er under 10 °C eller højere end 35 °C.
-
Sørg for, at ventilationshullerne for oven og for neden på apparatet forbliver åbne under brug.
-
Brug ikke apparatet, hvis lampens kabinet eller øvre dæksel er beskadiget, knækket eller mangler.
-
Kontakt din læge, før du begynder at bruge apparatet, hvis du har lidt af eller lider af alvorlig
depression.
-
Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at
lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet.
-
Apparatet har ingen on/off (tænd/sluk)-kontakt. Træk stikket ud af stikkontakten for at afbryde
forbindelsen til lysnettet.
-
Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, herunder lignende brug f.eks. på hoteller.
generelt
-
Dette apparat lader dig vælge det lysintensitetsniveau, du vil vågne op til (se afsnittet "Brug af
lampen", kapitlet "Sådan bruges apparatet").
-
Hvis du vågner for tidligt eller med hovedpine, skal du reducere lysniveauet.
-
Hvis du deler soveværelse med andre, kan vedkommende blive vækket utilsigtet, selvom han/hun
ligger længere væk fra apparatet. Dette skyldes, at mennesker ikke nødvendigvis har samme
lysfølsomhed.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt
anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at
anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Dansk
15

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents