Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 18

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
18
Bemærk: Hvis du skubber aktiveringsknappen ned med for voldsom kraft, springer den muligvis tilbage til
positionen "fra".
Demonstration af alarmen
Hvis du vil have en hurtig demonstration (60 sekunder) af den gradvist stigende lysintensitet og lyd,
skal du aktivere apparatets testfunktion.
1
Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position i nogle få sekunder, indtil TEST vises på
displayet (fig. 20).
2
Tryk aktiveringsknappen ned igen for at stoppe demonstrationen.
Bemærk: Apparatet fortsætter demonstrationen, indtil du skubber aktiveringsknappen ned igen.
Afprøvningen stopper automatisk efter 9 timer.
radio/lydstyrke (kun HF3470)
1
Tænd for radioen ved at trykke på radioens tænd/sluk-knap. (fig. 21)
2
Vælg den ønskede radiofrekvens, og tryk på menuknappen + og -. (fig. 9)
Tip: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på menuknappen + eller - og holde
den nede i ca. 2 sekunder.
Tip: Hvis du vil være sikker på at få et godt radiosignal, skal du rulle antennen helt ud og flytte den rundt,
indtil du finder den position, hvor modtagelsen er bedst.
3
Sluk for radioen ved at trykke på radioens tænd/sluk-knap igen.
lydstyrke
1
Indstil lydstyrken ved at trykke på knappen til at øge eller sænke lydstyrken. (fig. 22)
Du kan vælge et lydstyrkeniveau på mellem 1 og 20.
Bemærk: Den valgte lydstyrke indstilles også automatisk som alarmens lydstyrke.
indstilling af displaylysstyrken
1
Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen (fig. 8).
2
Tryk på menuknappen + eller - for at vælge menuen for displaylysstyrke (fig. 9).
3
Tryk på VÆLG-knappen for at åbne menuen for displaylysstyrke (fig. 10).
4
Tryk på menuknappen + og - for at ændre displaylysstyrken (fig. 9).
5
Tryk på VÆLG for at bekræfte (fig. 10).
rengøring og vedligeholdelse
Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til
rengøring af apparatet.
Fjern jævnligt støv fra apparatets ydersider med en tør klud.
1
Tag stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
2
Rengør apparatets yderside med en tør klud.
Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465