Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 21

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

Problem
HF3470: Der kommer
en knasende lyd fra
radioen .
Alarmen gik i gang i går,
men ikke i dag.
Alarmen lød ikke 9
minutter efter jeg
skubbede
aktiveringsknappen ned
for at aktivere snooze.
Lyset vækker mig for
tidligt
Lyset vækker mig for
sent
Lampen blinker.
Løsning
Måske er sendesignalet svagt. Juster frekvensen (se afsnittet "Radio/
lydstyrke" i kapitlet "Sådan bruges apparatet"), og/eller skift antennens
position ved at flytte rundt på den. Kontroller, at du har rullet antennen
helt ud.
Måske har du slået alarmen fra ved at skubbe aktiveringsknappen op til
den øverste position.
Måske har du indstillet et for lavt lydniveau og/eller lysintensitetsniveau.
Indstil et højere lyd- og/eller lysintensitetsniveau.
Måske har der været et strømsvigt, der varede længere end ca. 15
minutter. I dette tilfælde sættes apparatet tilbage til fabriksindstillingerne.
Du skal derefter indstille alle funktioner igen.
Måske skubbede du så kraftigt til aktiveringsknappen, at den sprang til
off-positionen.
Lydstyrkeniveauet er muligvis indstillet til OFF.
Måske er lysintensitetsniveauet ikke indstillet optimalt for dig. Prøv at
indstille lysintensitetsniveauet til en lavere indstilling, hvis du vågner for
tidligt. Hvis lysintensitetsniveauet 1 ikke er lavt nok, skal du flytte
apparatet længere væk fra sengen.
Måske er apparatet placeret under hovedhøjde. Kontroller, at apparatet
er placeret i en højde, hvor din seng, dyne eller pude ikke spærrer for
lyset. Kontroller også, at apparatet ikke er placeret for langt væk.
Måske er apparatet ikke beregnet til den tilsluttede netspænding. Sørg
for, at den indikerede netspænding på apparatet svarer til den lokale
netspænding.
Dansk
21

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465