Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

HF3470, HF3465

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

  Summary of Contents for Philips HF3465/01

 • Page 1 HF3470, HF3465...
 • Page 3 G H I...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 14 DEutscH 22 Ελληνικα 31 Español 40 Français 48 italiano 56 nEDErlanDs 64 norsk 72 português 80 svEnska 88 türkçE 96...
 • Page 6: English

  Wake-up light The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake.
 • Page 7 The appliance is suitable for mains voltages of 230V and frequencies of 50Hz. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 8 preparing for use setting the clock Put the plug in the wall socket. The hour indication on the display starts flashing to indicate that you have to set the clock time (Fig. 6). Press the menu + or - button to set the hour. Note: You can only do this when you are in the set clock menu and when the hour indication flashes.
 • Page 9 Tip: When you use the appliance for the first time, set the light intensity to 20. The moment you wake up, check which light intensity level the appliance has reached by briefly pressing the light intensity + or - button. When you do this, the current alarm light intensity level appears on the display. Set the alarm light intensity to this level for the next day.
 • Page 10 alarm demonstration If you want to get a quick demonstration (60 seconds) of the gradually increasing light level and sound level, activate the test function of the appliance. Push the control lever down to the bottom position for a few seconds until TEST appears on the display (Fig.
 • Page 11 (Fig. 30). guarantee and service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country,...
 • Page 12 The life depends on the use of the appliance. In case of heavy use, the lamp may not last as long as you expect. If the lamp breaks down, you can order a new one. Contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
 • Page 13 Problem Solution HF3470: The radio does The radio may be defective. Contact the Philips Consumer Care not work. Centre in your country. Perhaps you set the volume too low. Increase the volume level. HF3470: The radio Perhaps the broadcast signal is weak. Adjust the frequency (see produces a crackling chapter ‘Using the appliance’...
 • Page 14: Dansk

  Wake-up light Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode forbereder det forholdsvist lave lysniveau fra simuleret solopgang kroppen på...
 • Page 15 Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og frekvenser på 50 Hz. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
 • Page 16 Dansk klargøring indstilling af uret Sæt stikket i stikkontakten. Timeangivelsen på displayet begynder at blinke for at indikere, at du skal indstille klokkeslættet (fig. 6). Tryk på menuknapperne + eller - for at indstille timetallet. Bemærk: Du kan kun foretage disse indstillinger, når du er i urmenuen, og når timeangivelsen blinker. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på...
 • Page 17 lysintensitetsknappen + eller -. Når du gør dette, vises det aktuelle lysintensitetsniveau for alarmen på displayet. Indstil alarmens lysintensitetsniveau til dette niveau for næste dag. Sluk for lampen ved at trykke på lampens tænd/sluk-knap. indstilling af alarmen Når du indstiller alarmen, skal du vælge et vækketidspunkt og den type lyd, du vil vågne op til (gælder kun for HF3470).
 • Page 18 Bemærk: Hvis du skubber aktiveringsknappen ned med for voldsom kraft, springer den muligvis tilbage til positionen “fra”. Demonstration af alarmen Hvis du vil have en hurtig demonstration (60 sekunder) af den gradvist stigende lysintensitet og lyd, skal du aktivere apparatets testfunktion. Skub aktiveringsknappen ned til den nederste position i nogle få...
 • Page 19: Udskiftning Af Pæren

  (fig. 30). reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,...
 • Page 20 Levetiden afhænger af brugen af apparatet. I tilfælde af intens brug kan pærens levetid muligvis være mindre, end du forventer. Hvis pæren bliver defekt, kan du bestille en ny. Kontakt din nærmeste Philips- forhandler. Dette er normalt, da apparatet varmes op af lyset fra lampen og af elektronikken.
 • Page 21 Problem Løsning HF3470: Der kommer Måske er sendesignalet svagt. Juster frekvensen (se afsnittet “Radio/ en knasende lyd fra lydstyrke” i kapitlet “Sådan bruges apparatet”), og/eller skift antennens radioen . position ved at flytte rundt på den. Kontroller, at du har rullet antennen helt ud.
 • Page 22: Deutsch

  Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen viel angenehmer. In den letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigt die Lichtintensität der Lampe allmählich auf die gewählte Helligkeit an und bereitet den Körper ganz natürlich auf das Aufwachen vor.
 • Page 23 Das Gerät ist für eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz ausgelegt. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 24 Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. Für den gebrauch vorbereiten Die uhrzeit einstellen Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 • Page 25 Die lampe benutzen Sie können das Gerät als Nachttischlampe benutzen. Betätigen Sie zum Einschalten der Lampe den Ein-/Ausschalter für die Lampe. (Abb. 11) Betätigen Sie zum Einstellen der Lichtintensität die Tasten zum Verringern (“-”) bzw. Erhöhen (“+”) der Lichtintensität (Abb. 12). Sie können eine Lichtintensität zwischen 1 und 20 auswählen.
 • Page 26 Den Wecker ausschalten Schieben Sie den Schiebeschalter ganz nach oben, um den Wecker auszuschalten. Hinweis: Die Lampe bleibt als Beleuchtungsquelle eingeschaltet. Sie können sie mit dem Ein-/Ausschalter für das Licht ausschalten. Hinweis: Der Wecker (Ton und/oder Licht) schaltet sich automatisch nach 90 Minuten ab. Den Weckton einstellen (nur bei Modell HF3470) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt “Menüfunktionen”...
 • Page 27 Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn sie aufhört zu leuchten oder die Lichtintensität nachlässt (siehe auch Kapitel “Wichtig”). Die Lampe darf nur durch eine Halogen-Lampe von Philips (100 W, 12 V, GY6,35) ersetzt werden. Nur diese bietet die korrekte Lichtintensität.
 • Page 28 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 29 Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch gewählt haben, ist dieses möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Drücken Sie dazu die Radiotaste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Wenn das Radio nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Modell HF3470: Das Möglicherweise ist das Radio defekt.
 • Page 30 Problem Lösung Das Licht weckt mich Möglicherweise ist die gewählte Lichtintensität für Sie nicht geeignet. zu früh. Stellen Sie eine niedrigere Lichtintensität ein, wenn Sie zu früh aufwachen. Wenn die Lichtintensität 1 nicht niedrig genug ist, stellen Sie das Gerät weiter vom Bett entfernt auf. Das Licht weckt mich Möglicherweise sind Sie zu spät aufgewacht, weil die Geräteposition zu spät.
 • Page 31: Ελληνικα

  από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www. philips.com/welcome. Το ξυπνητήρι με φως της Philips σάς βοηθά να ξυπνάτε πιο ευχάριστα. Η ένταση φωτός της λάμπας αυξάνεται σταδιακά έως ότου φτάσει στο επίπεδο που έχετε ρυθμίσει, κατά τη...
 • Page 32 Η συσκευή είναι κατάλληλη για τάση ρεύματος 230V και συχνότητα 50Hz. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά, πριν να ανοίξετε το επάνω...
 • Page 33 αφορά στην ευαισθησία στο φως. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών...
 • Page 34 Πιέστε το κουμπί μενού + ή - για να επιλέξετε μια λειτουργία. (Εικ. 9) Πιέστε το κουμπί SELECT (Επιλογή) για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία (Εικ. 10). Πιέστε το κουμπί μενού + ή - για να αλλάξετε μια ρύθμιση. (Εικ. 9) Πιέστε...
 • Page 35 αφύπνισης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης στο μενού. Δείτε την ενότητα ‘Λειτουργίες μενού’ σε αυτό το κεφάλαιο. Πιέστε το κουμπί SELECT (Επιλογή) για επιβεβαίωση (Εικ. 10). Η ένδειξη λεπτών για την ώρα αφύπνισης αρχίζει να αναβοσβήνει (Εικ. 15). Πιέστε...
 • Page 36 Η λάμπα πρέπει να αντικαθίσταται όταν παύει να ανάβει ή όταν μειώνεται η απόδοση φωτισμού (δείτε επίσης το κεφάλαιο ‘Σημαντικό’). Θα πρέπει να αντικαθιστάτε τη λάμπα με μια λάμπα αλογόνου της Philips, 100W, 12V, GY6.35. Μόνο η συγκεκριμένη λάμπα παρέχει τη σωστή ένταση φωτός.
 • Page 37 Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα...
 • Page 38 Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. HF3470: Το Ενδέχεται το ραδιόφωνο να είναι ελαττωματικό. Επικοινωνήστε με ραδιόφωνο δεν το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. λειτουργεί. Ενδέχεται να έχετε ρυθμίσει την ένταση του ήχου πολύ χαμηλά. Αυξήστε την ένταση του ήχου.
 • Page 39 Πρόβλημα Λύση Ενδέχεται να ρυθμίσατε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ήχου ή/και έντασης φωτός. Ρυθμίστε ένα υψηλότερο επίπεδο ήχου ή/και έντασης φωτός. Ενδέχεται να υπήρξε διακοπή ρεύματος, η οποία διήρκεσε για περισσότερο από περίπου 15 λεπτά. Σε αυτή τη περίπτωση, η συσκευή...
 • Page 40: Español

  Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. La Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado 30 minutos antes de la hora fijada para despertarse.
 • Page 41 El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V y frecuencias de 50 Hz. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 42 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 43 Pulse los botones de intensidad de la luz + y - para seleccionar la intensidad de la luz (fig. 12). Puede seleccionar una intensidad de luz entre 1 y 20. Nota: La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es normal, la lámpara necesita calentarse.
 • Page 44 Radio (fig. 16) Pájaros (fig. 17) Pitido (fig. 18) alarma diferida Baje la palanca de control hasta la posición inferior cuando la alarma se active. (fig. 19) La lámpara continúa encendida con el nivel de intensidad seleccionado, pero el sonido de la alarma se detiene.
 • Page 45 La lámpara debe sustituirse cuando deje de iluminarse o cuando se observe una disminución de su rendimiento (consulte también el capítulo “Importante”). Para sustituir la lámpara deberá utilizar una lámpara halógena de Philips de 100 W 12 V, GY6.35. Sólo estas lámparas proporcionan la intensidad de la luz correcta.
 • Page 46 Puede que el aparato esté defectuoso. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. La lámpara no se La lámpara tarda aproximadamente 1 segundo en encenderse. Esto es enciende directamente normal, la lámpara necesita calentarse.
 • Page 47 HF3470: la radio no Puede que la radio esté defectuosa. Póngase en contacto con el Servicio funciona. de Atención al Cliente de Philips en su país. Puede que haya ajustado el volumen demasiado bajo. HF3470: la radio Puede que la señal de radio sea débil. Ajuste la frecuencia (consulte la produce un sonido sección “Radio/volumen”...
 • Page 48: Français

  FM (HF3470 uniquement). Effets de l’Éveil lumière L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée.
 • Page 49 Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 50 Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
 • Page 51 Appuyez sur les boutons + et - de l’intensité lumineuse pour sélectionner une intensité lumineuse (fig. 12). Vous pouvez choisir un niveau d’intensité lumineuse compris entre 1 et 20. Remarque : La lampe met environ 1 seconde à s’allumer. Cela est tout à fait normal car cette dernière doit chauffer.
 • Page 52 réglage du son de l’alarme (HF3470 uniquement) Reportez-vous à la section « Fonctions du menu » ci-dessus. Vous pouvez choisir parmi les sons suivants : Radio (fig. 16) Oiseaux (fig. 17) Bip (fig. 18) répétition Mettez le levier en position inférieure lorsque l’alarme se déclenche. (fig. 19) La lampe reste allumée à...
 • Page 53 L’ampoule doit être remplacée lorsqu’elle ne s’allume plus ou n’atteint plus l’intensité habituelle (voir également le chapitre « Important »). Remplacez-la par une ampoule halogène Philips 100 W, 12 V, GY6.35. Cette ampoule est la seule qui puisse fournir l’intensité lumineuse demandée.
 • Page 54 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 55 Désactivez l’alarme, puis allumez la radio pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si ce n’est pas le cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. HF3470 : la radio ne La radio est peut-être défectueuse. Contactez le Service fonctionne pas.
 • Page 56: Italiano

  FM (solo per il modello HF3470). gli effetti della Wake-up light La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz’ora che precede l’orario della sveglia. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli.
 • Page 57 L’apparecchio è adatto per un’alimentazione pari a 230 V e una frequenza di 50 Hz. Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
 • Page 58 Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 59 utilizzo della lampada L’apparecchio può essere utilizzato come lampada da comodino. Per accendere la lampada, premete il pulsante on/off. (fig. 11) Premete i pulsanti dell’intensità luminosa + e - per selezionare il tipo di illuminazione richiesta (fig. 12). È possibile scegliere un livello di intensità luminosa compreso tra 1 e 20. Nota La lampada impiega circa 1 secondo per accendersi.
 • Page 60 Disattivazione della sveglia Per disattivare la funzione di sveglia, spostate verso l’alto la leva di controllo fino alla posizione superiore. Nota La lampada rimane accesa per illuminare la vostra stanza. Potete spegnerla premendo il pulsante on/off. Nota La sveglia (audio e/o luce) si disattiva automaticamente dopo 90 minuti. impostazione del suono dell’allarme (solo per il modello HF3470) Vedere la sezione “Funzioni del menu”’...
 • Page 61 L’apparecchio non contiene parti sostituibili dall’utente, ad eccezione della lampadina. La lampadina deve essere sostituita quando si brucia o quando la sua intensità diminuisce (vedere anche il capitolo “Importante”). Utilizzate lampadine alogene Philips, 100 W, 12 V, GY6.35 poiché sono le uniche a fornire la giusta intensità luminosa.
 • Page 62 Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 63 Se avete selezionato la radio come suono della sveglia, la radio potrebbe essere difettosa. Accendete la radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso contrario, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. HF3470: la radio non La radio potrebbe essere difettosa. Contattate il Centro Assistenza funziona.
 • Page 64: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. De Philips Wake-up Light helpt u aangenamer wakker te worden. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau.
 • Page 65 Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
 • Page 66 Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 67 U kunt kiezen uit een lichtintensiteit tussen 1 en 20. Opmerking: Het duurt ongeveer 1 seconde voordat de lamp aangaat. Dit is normaal. De lamp moet opwarmen. Opmerking: De gekozen lichtintensiteit wordt ook automatisch ingesteld als het lichtintensiteitsniveau voor de wekker. Tip: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de lichtintensiteit in op niveau 20.
 • Page 68 U kunt een van de volgende geluiden kiezen: Radio (fig. 16) Vogels (fig. 17) Piepje (fig. 18) sluimeren Duw de bedieningshendel omlaag naar de onderste stand wanneer het wekgeluid afgespeeld wordt. (fig. 19) De lamp blijft branden op het gekozen intensiteitsniveau, maar het wekgeluid stopt. Na 9 minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.
 • Page 69 (fig. 30). garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.nl, of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 70 Bij intensief gebruik gaat de lamp mogelijk minder lang mee dan verwacht. Als de lamp kapot gaat, kunt een nieuwe bestellen. Neem daarvoor contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Het apparaat wordt Dit is normaal aangezien het apparaat door de lamp en elektronica tijdens gebruik warm.
 • Page 71 Als deze nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. HF3470: de radio De radio is mogelijk defect. Neem contact op met het Philips Consumer werkt niet. Care Centre in uw land.
 • Page 72: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået i løpet av 30 minutter før angitt vekketid.
 • Page 73 Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og frekvenser på 50 Hz. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 74 Før bruk stille klokken Sett støpselet inn i stikkontakten. Indikatoren for timer begynner å blinke på skjermen for å angi at du må stille inn klokkeslettet (fig. 6). Trykk på menyknappen + eller - for å angi timene. Merk: Du kan bare gjøre dette mens du er i menyen for å stille klokken og mens timeindikatoren blinker. Hvis dette ikke er tilfellet, kan du trykke på...
 • Page 75 Tips: Sett lysintensiteten til 20 når du bruker apparatet for første gang. Når du våkner kontrollerer du hvilket lysintensitetsnivå apparatet har nådd, ved å trykke raskt på lysintensitetsknappene + eller -. Da vises alarmlysintensitetsnivået på skjermen. Still inn alarmlysintensiteten for neste dag på dette nivået. Hvis du vil slå...
 • Page 76 Alarmdemonstrasjon Aktiver testfunksjonen til apparatet hvis du vil se en kort demonstrasjon (60 sekunder) av det gradvis økende lys- og lydnivået. Trykk kontrollspaken ned til nederste posisjon noen sekunder til TEST vises på skjermen (fig. 20). Trykk ned kontrollspaken på nytt for å stoppe demonstrasjonen. Merk: Apparatet fortsetter å...
 • Page 77 Pæren må skiftes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du må bytte ut pæren med en Philips-halogenpære 100 W, 12 V, GY6.35. Det er bare denne pæren som gir riktig lysintensitet.
 • Page 78 Feilsøking I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte der du bor. Problem Apparatet virker ikke i det hele tatt.
 • Page 79 Problem Løsning HF3470: Radioen lager Kanskje er kringkastingssignalet svakt. Juster frekvensen (se kapittelet en sprakelyd. Bruke apparatet, avsnittet Radio/volum) og/eller endre plasseringen til antennen ved å flytte den rundt. Kontroller at du har trukket antennen helt ut. Alarmen gikk av i går. Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å...
 • Page 80: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. O Wake-up Light da Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até...
 • Page 81 O aparelho adequa-se a voltagens de 230 V e a frequências de 50 Hz. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 82 Campos electromagnéticos (EMF) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
 • Page 83 utilizar o candeeiro Pode utilizar o aparelho como candeeiro de mesa-de-cabeceira. Para ligar o candeeiro, prima o botão para ligar/desligar do candeeiro. (fig. 11) Prima o botões + e - da intensidade da luz para seleccionar uma intensidade (fig. 12). Pode escolher uma intensidade entre 1 e 20.
 • Page 84 Desligar o alarme Para desligar a função do alarme, empurre a patilha de controlo para cima, até à posição superior. Nota: O candeeiro mantém-se aceso para iluminar o seu quarto. Pode desligar o candeeiro pressionando o botão para ligar/desligar a luz. Nota: O alarme (som e/ou luz) desliga-se automaticamente após 90 minutos.
 • Page 85 A lâmpada tem de ser substituída quando deixa de funcionar ou quando a intensidade da luz emitida diminui (consulte também o capítulo “Importante”). Tem de substituir a lâmpada por uma lâmpada em halogéneo da Philips 100 W, 12 V, GY6.35. Só esta lâmpada fornece a intensidade da luz correcta.
 • Page 86 (fig. 30). garantia e assistência Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 87 Se não funcionar, contacte o Centro de Assistência Philips do seu país. HF3470: O rádio não O rádio pode estar danificado. Contacte o Centro de Assistência Philips funciona. do seu país. Talvez tenha definido um volume muito baixo. Aumente o nível do volume.
 • Page 88: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Philips Wake-up Light hjälper dig att vakna på ett trivsammare sätt. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till den inställda nivån under 30-minutersperioden före den inställda väckningstiden.
 • Page 89 Apparaten passar för nätspänningen 230 V och frekvensen 50 Hz. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. Låt alltid apparaten svalna i ca 15 minuter innan du öppnar det övre locket för att ta bort lampan.
 • Page 90 svEnska Förberedelser inför användning ställa klockan Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Timangivelsen i teckenfönstret börjar blinka för att visa att du måste ställa in klocktiden (Bild 6). Ställ in timmen genom att trycka på knapparna + och -. Obs! Du kan endast göra detta när klockinställningsmenyn är öppen och när timangivelsen blinkar. Om så...
 • Page 91 ljusintensitetsknapparna + och -. När du gör det visas den aktuella ljusintensitetsnivån för larmet i teckenfönstret. Ställ in ljusintensiteten för larmet på den nivån för nästa dag. Släck lampan genom att trycka på lampans på-/avknapp igen. ställa in larmet När du ställer in larmet väljer du en larmtid och (endast för HF3470) den ljudtyp du vill vakna till. Larmet är inställt när larmsymbolen visas i teckenfönstret.
 • Page 92 larmdemonstration Om du önskar en snabbdemonstration (60 sekunder) av den gradvis ökande ljus- och ljudnivån aktiverar du apparatens testfunktion. Tryck ned kontrollreglaget till det nedre läget i några sekunder tills TEST visas i teckenfönstret (Bild 20). Tryck ned kontrollreglaget igen när du vill avsluta demonstrationen. Obs! Larmdemonstrationen fortsätter att köras tills du trycker ned kontrollreglaget igen.
 • Page 93 Förutom lampan innehåller apparaten inga delar som kan bytas ut eller repareras. Lampan måste bytas ut när den slutar lysa, eller när skenet minskar i styrka (se även kapitlet Viktigt). Du måste byta ut lampan mot en Philips-halogenlampa, 100 W, 12 V, GY6.35. Endast den här lampan ger rätt ljusintensitet.
 • Page 94 Om du har valt radion som larmljud kan det hända att radion är trasig. Slå på radion efter att du har stängt av larmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
 • Page 95 Problem Lösning HF3470: Det sprakar i Sändningssignalen kanske är svag. Justera frekvensen (se kapitlet Använda radion. apparaten i avsnittet Radio/volym) och/eller ändra antennens position genom att flytta runt den. Se till att antennen är helt utvecklad. Larmet gick igång igår, Du kanske har stängt av larmfunktionen genom att ställa in men inte idag.
 • Page 96: Türkçe

  Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Philips Uyandırma Işığı, daha keyifli uyanmanıza yardımcı olur. Lambanın ışık yoğunluğu ayarlanan uyanma zamanından 30 dakika önce artmaya başlar. Işık, enerji hormonlarının üretimini artırır ve vücudunuzu doğal bir biçimde uyanmaya hazırlar.
 • Page 97 Bu durum insanlar arasındaki ışığa duyarlılık farkının doğal bir sonucudur. Elektromanyetik alanlar (EMA) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı...
 • Page 98 Cihazın kullanıma hazırlanması Saatin ayarlanması Fişi prize takın. Ekrandaki saat göstergesi, saati ayarlamanız gerektiğini göstermek için yanıp söner (Şek. 6). Saati ayarlamak için menü + veya - düğmesine basın. Dikkat: Bunu yalnızca saati ayarlama menüsündeyken ve saat göstergesi yanıp sönerken yapabilirsiniz. Öyle değilse, MENU (MENÜ) düğmesine basın ve use the menüdeki + veya - düğmesini kullanarak saat menüsünü...
 • Page 99 yaptığınızda, geçerli alarm ışığı yoğunluk seviyesi ekranda belirir. Ertesi gün için, alarm ışığı yoğunluk seviyesini bu değere ayarlayın. Lambayı kapamak için, lamba açma/kapama düğmesine tekrar basın. Alarmın ayarlanması Alarmı ayarladığınızda, bir alarm zamanı ve (sadece HF3470 için) uyanırken çalmasını istediğiniz ses türünü...
 • Page 100 alarm önizleme Kademeli artan ışık ve ses seviyesi kısa bir tanıtımını (60 saniye) görmek istiyorsanız, cihazın test fonksiyonunu etkinleştirin. Kontrol kolunu en alt konuma itin ve ekranda TEST yazısı belirene kadar birkaç saniye basılı tutun (Şek. 20). Önizlemeyi durdurmak için kontrol kolunu tekrar aşağı bastırın. Dikkat: Siz kolu tekrar aşağı...
 • Page 101 (Şek. 30). garanti ve servis Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde...
 • Page 102 çalışmıyor. cihazın kullanılışına bağlıdır. Aşırı kullanım durumunda lambanın kullanım ömrü beklenenden daha kısa sürede tükenebilir. Lamba bozulursa yeni bir lamba sipariş etmek için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Cihaz kullanım Cihazın lambanın ışığı ve elektronik parçalar nedeniyle ısınması normaldir.
 • Page 103 Sorun Çözüm Alarm dün çaldı fakat Kontrol kolunu üst konuma itip alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz. bugün çalmadı. Ses ve/veya ışık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Daha yüksek bir ses ve/veya ışık yoğunluğu seviyesi seçin. 15 dakikadan uzun süren bir elektrik kesintisi olmuş olabilir. Bu durumda cihaz varsayılan fabrika ayarlarına döner.
 • Page 106 For indoor use only...
 • Page 108 4222.002.7522.3...

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465