Udskiftning Af Pæren - Philips HF3465/01 Manual

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

udskiftning
Udover pæren er der ingen andre dele i apparatet, der skal udskiftes.
Pæren skal skiftes, når den holder op med at lyse, eller når lysproduktionen nedsættes (se også
kapitlet "Vigtigt''). Du skal erstatte pæren med en halogenpære, 100 W, 12 V, GY6.35. Kun denne
pære er i stand til at give den rette lysintensitet.
Bemærk: Dette apparat er udviklet til brug udelukkende med selvbeskyttede pærer (fig. 23).
Se afsnittet "Reklamationsret og service" for at få yderligere oplysninger.
udskiftning af pæren
1
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter pæren.
2
Lad apparatet køle af i ca. 15 minutter.
3
Lås apparatets topdæksel op ved at trykke ned på det og dreje det mod uret, indtil
O-symbolet på topdækslet er lige ud for symbolet 1 på fatningen. (fig. 24)
4
Fjern topdækslet. (fig. 25)
5
Skru den gamle pære ud af fatningen (fig. 26).
6
Sæt den nye pære i soklen. (fig. 27)
Rør ikke ved pæren med fingrene. Brug en klud eller køkkenrulle til at placere pæren (fig. 28).
7
Sæt topdækslet tilbage på apparatet.
8
Lås topdækslet ved at dreje det mod uret, indtil symbolet 1 på topdækslet er lige ud for
symbolet 1 på lampekabinettet. (fig. 29)
Miljøhensyn
-
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid
kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at
beskytte miljøet (fig. 30).
reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips'
hjemmeside på adressen www.philips.com eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre
findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land,
bedes du venligst kontakte din nærmeste Philips-forhandler.
Dansk
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465

Table of Contents