Download Print this page

Philips HF3465/01 Manual page 78

Philips wake-up light hf3465
Hide thumbs

Advertisement

norsk
78
Feilsøking
I dette kapitlet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke
klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, bør du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte
der du bor.
Problem
Apparatet virker ikke i
det hele tatt.
Apparatet fungerer slik
det skal, men lampen
virker ikke lenger.
Apparatet blir varmt
ved bruk.
Apparatet reagerer ikke
når jeg prøver å stille inn
forskjellige funksjoner.
Lampen slås ikke på når
alarmen går.
Lampen lyser ikke
umiddelbart når jeg slår
den på.
Jeg hører ingen alarmlyd
når alarmen går.
HF3470: Radioen virker
ikke.
Løsning
Kanskje støpslet ikke er ordentlig festet i stikkontakten. Sett støpslet
ordentlig inn i stikkontakten.
Kanskje det er strømbrudd. Kontroller strømtilførselen ved å koble til
et annet apparat.
Pæren har kanskje nådd slutten av levetiden. Pæren har en forventet
levetid på mer enn 4000 timer (mer enn fire år ved normal bruk).
Levetiden avhenger av bruken av apparatet. Hvis det brukes veldig mye,
er det ikke sikkert at lampen varer like lenge som forventet. Hvis
pæren går, kan du bestille en ny. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte
i landet der du bor.
Dette er normalt etter hvert som apparatet varmes opp av pæren og
elektronikken. La alltid apparatet kjøle seg ned før du skifter ut pæren.
Ta støpselet ut av stikkontakten og sett den inn igjen. Hvis du setter inn
støpselet igjen innen ca. 15 minutter, husker apparatet alle innstillingene.
Hvis du setter inn støpselet igjen etter en lengre tidsperiode,
tilbakestilles apparatet til fabrikkinnstillinger. Du må angi alle
funksjonene på nytt.
Lydintensitetsnivået kan være stilt inn for lavt. Øk lydintensitetsnivået.
Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på
øverste posisjon. Hvis du vil slå på alarmfunksjonen, stiller du
kontrollspaken på midterste posisjon.
Apparatet kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der
du bor.
Det tar ca. 1 sekund før lampen slås på. Det er normalt, siden lampen
må varmes opp.
Kanskje du har stilt inn lydnivået for lavt. Se avsnittet Radio/volum i
kapittelet Bruke apparatet for å stille inn et høyere lydnivå.
Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å stille inn kontrollspaken på
øverste posisjon.
Hvis du valgte radioen som alarmlyd, kan radioen være defekt. Slå på
radioen etter at du har slått av alarmen, for å kontrollere om radioen
virker. Hvis den ikke virker, kontakter du Philips' forbrukerstøtte i landet
der du bor.
Radioen kan være defekt. Ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der
du bor.
Du har kanskje satt volumet for lavt. Øk volumnivået.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HF3465/01

This manual is also suitable for:

Hf3470Hf3465